Alecta

Alecta värdesäkrar pensioner

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 14:23 CEST

Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2013 genom att pensionerna räknas upp med 0,45 procent. Intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, lämnas tills vidare oförändrade.

Värdesäkring inom ITP-planen skyddar köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension och sker efter årliga beslut i Alectas styrelse. Kunder som har förmånsbestämd ITP-pension under utbetalning från Alecta får en höjning med 0,45 procent från och med januari 2013. Det motsvarar mätperiodens förändring i konsumentprisindex och innebär att pensionärernas köpkraft i sin helhet bevarats över tid.

Uppräkningen förväntas medföra att Alectas kollektiva konsolideringsnivå, tillgångarnas storlek i förhållande till försäkringsåtagandena, sjunker med cirka 0,3 procentenheter. Konsolideringsnivån var den 18 oktober cirka 127 procent.

Uppräkning av intjänade pensionsrätter för försäkrade som ännu inte gått i pension, så kallad fribrevsuppräkning, kunde till följd av den finansiella oron inte göras för år 2012. Beslut om fribrevsuppräkning för år 2012 och 2013 skulle leda till att konsolideringsnivån försämras väsentligt. Fribrevsuppräkning kommer att aktualiseras först när Alectas finansiella ställning förbättrats.

För mer information kontakta gärna
Fredrik Palm, chefaktuarie, 08-441 63 16
Lena Hedlund, chef  kundkommunikation, 08-441 98 82


Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 509 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.