Alecta

Alecta värdesäkrar pensioner och sänker riskpremier

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 10:20 CET

Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning och höjer värdet på intjänad pension. Dessutom sänks premierna för riskförsäkringar.

Pensionen värdesäkras

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen och så har skett sedan planens tillkomst 1960. Inflationstakten har på senare tid varit låg och under perioden september 2012 till september 2013 förändrades konsumentprisindex (KPI) med bara 0,08 procent. Alectas styrelse har beslutat om motsvarande höjning av förmånsbestämda pensioner under utbetalning från den 1 januari 2014.

Även intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut, så kallade fribrev, räknas upp vid årsskiftet. Uppräkningen görs med 3,43 procent för att matcha konsumentprisökningarna sedan föregående uppräkning som gjordes 2011.

Sänkta riskpremier

De senaste årens minskade sjuklighet hos de försäkrade har tillsammans med Alectas goda förvaltningsresultat och sjunkande driftskostnader lett till ett växande överskott för riskförsäkringar. Alecta reducerar därför premierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring med 75 procent under 2014. Dessutom reduceras premierna för familjeskydd med 50 procent.

Nio miljarder kronor i återbäring

Värdesäkringen av pensioner under utbetalning, uppräkningen av intjänade pensioner och sänkta riskpremier innebär att Alectas kunder totalt får en återbäring på cirka 9 miljarder kronor under 2014. Premiereduktioner till företagen står för 2,3 miljarder kronor av återbäringen.

För mer information om Alectas premier 2014, besök alecta.se

För mer information, kontakta gärna
Staffan Ström, informationschef, Alecta, 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se
Fredrik Palm, chefaktuarie, Alecta, 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 580 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.