Acando

Alecta valde Acando för bättre verksamhetsuppföljning

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 08:00 CET

Alecta förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner åt 1,7 miljoner privatkunder och 30000 kundföretag till låga kostnader. Det förvaltade kapitalet är cirka 430 miljarder kronor och avkastningen ligger över snittet i livförsäkringsbranschen. Acandos roll i projektet har varit att införa och integrera lösningen för kostnadsuppföljning i Alectas Microsoft-plattform.

 

I samband med att Alecta hösten 2009 ersatte sitt gamla ekonomisystem med ett nytt, genomfördes en översyn av arbetssätt och verktyg för styrning och uppföljning av produkt- och IT-kostnader. Efter en kortare förstudie under försommaren valdes Acandos lösning, ProfitModeler.

 

- Med Acandos lösning, ProfitModeler, får Alecta ett bättre systemstöd för kostnadsanalys, vilket kommer att ge oss större transparens i uppföljningen av våra produkt- och IT-kostnader. Modellen kommer att bli ett gott stöd för oss i våra analyser och öka vår förståelse för vad som driver kostnader för respektive produkt/ IT-tjänst. Med den nya lösningen får vi automatik i hela flödet och betydligt kortare ledtid för nya analyser, säger Ingela Malmström, Controllerchef, Alecta.

 

- Vi är mycket stolta över att ha kunnat bistå Alecta i att få bättre kostnadsuppföljning av sina produkt- och IT-kostnader. Alecta får nu ett bättre underlag för en rad viktiga beslut som ökar effektiviteten. Lösningen de har på plats nu är verkligen i världsklass, menar Kurt Rosander, leveransansvarig, Acando.

 

- Det nära samarbetet mellan Alecta och Acando har varit en av projektets viktigaste framgångsfaktorer, säger Marie Olsén, projektledare, Alecta.

 

 

För mer information vänligen kontakta:
Ingela Malmström, Alecta, +46 8 441 6000
Kurt Rosander, Acando, +46 8 699 7612

 

 

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,6 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se