Alecta

Alectas avkastning 7 procent

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:20 CEST

Alectas totalavkastning blev 7,0 procent under årets tre första kvartal. Den genomsnittliga årliga avkastningen under de senaste fem åren uppgick till 5,4 procent. Senast tillgängliga siffror visar att Alectas avkastning överträffat branschens femårsgenomsnitt. Den kollektiva konsolideringen för förmånsbestämda försäkringar blev oförändrad vid utgången av tredje kvartalet jämfört med halvårsskiftet och slutade på 134 procent. Alectas solvensgrad var 151 procent.

Avkastningen i den premiebestämda tjänstepensionen, Alecta Optimal Pension, var 7,1 procent från årsskiftet fram till utgången av tredje kvartalet 2010. Vid kvartalsskiftet uppgick det samlade pensionskapitalet i Alecta Optimal Pension till 8,9 miljarder kronor, vilket är 15 procent mer än värdet av totalt inbetalda premier sedan start augusti 2007.

Kostnadsprogrammet i mål 
Alectas mål att genomföra besparingar som minskar de årliga driftskostnaderna med 150 miljoner kronor har uppnåtts.

- Med de besparingsåtgärder som genomförts har vi nu uppnått vårt besparingsmål och sänkt kostnaderna kraftfullt för att kunna hålla låga avgifter. När det gäller förvaltning av pensioner är låga avgifter ett uttryck för hög kvalitet och har stor betydelse för våra kunder, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta driftskostnader i förhållande till förvaltat kapital uppgick under tredje kvartalet till 0,19 procent, vilket är en minskning från 0,24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För pensionsprodukter var förvaltningskostnadsprocenten 0,14. Kostnaden för kapitalförvaltningen ligger fortfarande på branschlägsta 0,03 procent av kapitalet.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, 08-441 65 62
Presskontakt, 070-288 68 11

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar drygt 480 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.