Alecta

Alectas bokslutsinformation för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:53 CET

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. I tjänstepension ingår pension och sjuk- och livförsäkring. Alectas viktigaste mål är att ha god långsiktig avkastning och låga kostnader.

Avkastningen för 2006 placerar Alecta i toppskiktet bland livbolagens avkastning. Alecta lyckades även hålla i kostnaderna och hade även detta år de lägsta kostnaderna i branschen. Resultatet efter skatt uppgick till 39,0 miljarder kronor.

– Jag är speciellt nöjd med vår låga kostnadsnivå. Det är viktigt att visa våra kunder att vi långsiktigt kan bedriva den här typen av verksamhet med låga kostnader och dessutom generera en god avkastning, säger Alectas vd Tomas Nicolin.

Avkastning över snittet under lång tid

Alectas totalavkastning uppgick till 8,4 procent under 2006. Sett över den senaste femårsperioden har Alecta en totalavkastning som uppgår till i genomsnitt 6,5 procent per år. Per den sista december uppgick pensionsportföljens värde till 429 miljarder kronor varav 41 procent var placerade i aktier. Avkastningen på aktier blev 17,2 procent och avkastningen på fastigheter blev 17,6 procent.

– Alectas avkastning placerar oss i toppen bland livbolagen. Det är viktigt att kunna visa bra avkastning eftersom det ökar trovärdigheten för att vi kan leverera bra avkastning även framöver, säger Tomas Nicolin.

Lägsta kostnaderna i branschen

Alectas tjänstepensioner delas upp i två olika produktområden kallade pension respektive sjuk- och livförsäkring. De administrativa kostnaderna för att förvalta tjänstemännens kapital (det som i branschen kallas förvaltningskostnadsprocent) är för pensionsprodukter 0,13 procent av det förvaltade kapitalet. Det är lägst bland alla livbolag där flertalet har mer än dubbelt så hög förvaltningskostnadsprocent.

Trygga finanser

Konsolideringsnivån är ett mått på hur väl bolagets tillgångar täcker det kapital som är avsatt för framtida pensionsutbetalningar. Den kollektiva konsolideringen har utvecklats positivt under 2006 och uppgår den 31 december 2006 till 143 procent. En kollektiv konsolideringsnivå på 100 procent innebär att tillgångarna täcker samtliga pensionsåtaganden. Alectas nyantagna policy är att den kollektiva konsolideringsnivån normalt ska tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med en målnivå på 140 procent – det vill säga en buffert i syfte att trygga värdesäkring av pensionerna även i framtiden.

För mer information, kontakta gärna
Tomas Nicolin, vd, Alecta
Telefon: 08-441 60 50

Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör, Alecta,
Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50

Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 430 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och 27 000 kundföretag.