Alecta

Alectas totalavkastning 4,6 procent

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 14:14 CEST

Alectas delårsrapport januari – juni 2012

Totalavkastningen under första halvåret blev 4,6 procent totalt och 7,4 procent för Alecta Optimal Pension. Solvensgraden uppgick till 139 procent.

Alectas vd, Staffan Grefbäck, kommenterar:
”Alectas portfölj har gått bra trots fortsatta problem inom eurozonen och tilltagande oro för den globala tillväxten. Efter de effektiviseringar vi genomfört är Alectas kostnader nu 0,09 procent för administration av pensionsprodukter och 0,03 procent för kapitalförvaltning. Det är lägst bland svenska livbolag och placerar oss bland världens mest effektiva pensionsbolag.”

Alecta totalt
Avkastningen för Alectas samlade portfölj var 4,6 procent det första halvåret 2012. Aktier var det tillgångsslag som gav högst avkastning med 9,4 procent. Solvensgraden uppgick till 139 procent per den sista juni, vilket är 13 procentenheter högre än vid årets början. Av förbättringen i solvensgrad svarade metodförändringar i beräkning av försäkringsåtaganden för knappt fem procentenheter. Den nya metoden ansluter till det huvudalternativ som försäkringsrörelselagen anger och omfattar även ny beräkningsmetodik och antaganden för avkastningsskatt och driftskostnader.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var 7,4 procent under det första halvåret 2012. Det är 4,3 procentenheter bättre än ett genomsnitt av jämförbara fondprodukter (Morningstar Blandfond SEK, aggressiv) under samma period. 
– Med sin väl avvägda risknivå och låga avgift är Alecta Optimal Pension en mycket konkurrenskraftig produkt för pensionssparande, säger Staffan Grefbäck.

Nyckeltal30 jun 201230 jun 201131 dec 2011
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt, %3,15,73,2
Avkastning Alecta totalt, 6 månader, %4,61,8-2,1*
Avkastning Alecta Optimal Pension, 6 månader, %7,41,4-6,8*
Förvaltningskostnadsprocent**0,140,170,15
   Varav pensionsprodukter exkl  valcentraler**0,090,110,10
Kapitalförvaltningskostnadsprocent**0,030,030,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, %125137113
Solvensgrad, %139154126

* 12 månader
** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

För mer information se delårsrapport eller kontakta 
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Fredrik Palm, Chefaktuarie, tel:08-441 63 16


Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 509 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.