Bestin

Aleris effektiviserar sina löpande inköp med Bestin

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:47 CEST

(Aktietorget: BEIN B)

Aleris är ett av nordens ledande privata vårdföretag med verksamhet i Sve-rige, Norge och Danmark. Aleris har ca 5 000 medarbetare och en årlig om-sättning på ca 3,3 miljarder. Bestin har fått uppdraget att leverera sin in-köpstjänst för att konsolidera och strukturera Aleris inköp, inklusive löpande redovisning och fakturahantering.

Avtalet sträcker sig över minst 2,5 år där det initiala projektet som ska vara slutfört till oktober 2009 omfattar den svenska organisationen, ett antal primära huvudleve-rantörer och cirka 400 användare. Det första projektsteget och start av tjänsten har ett ordervärde på ca 400 000:-, därefter tillkommer löpande abonnemang per månad för aktiverade användare och leverantörer.

Målet är att inköpslösningen ska omfatta hela Aleris-organisationen och förenkla för alla anställda som gör inköp till sin lokala verksamhet. Införandet kommer att ske i flera projektsteg och ett betydande årligt inköpsvärde kommer att transfereras ge-nom Bestins Inköpstjänst.

Detta är en intressant genombrottsaffär för Bestin på den privata vård- och om-sorgsmarknaden. Denna marknad har en stark tillväxt, som till stora delar växer ge-nom övertag eller uppköp av offentliga verksamheter eller privata företag. Detta medför betydande möjligheter till stora produktivitetsförbättringar och kostnadsbe-sparingar, genom samordning och standardisering av för inköp och support till den löpande kärnverksamheten.


För ytterligare information kontakta:

Anders Ottosson, VD
Telefon: 040-208 851
E-post: anders.ottosson@bestin.se

Bestin Prepackaged Service Software AB (publ)
Traversvägen 3
245 34 Staffanstorp
Hemsida: www.bestin.se


Bestin utvecklar och marknadsför en mjukvara för effektivare verksamhetsstödjande af-färsprocesser inom inköps-, arbetsplats- och kundservice. Mjukvaran strukturerar och förenklar hanteringen av produkter, resurser och tjänster som ska stödja en kärnverksamhet genom att systematisera indirekta sälj- och inköpsprocesser, såväl mot interna funktioner som med kunder och leverantörer. Kunden abonnerar på mjukvaran som en tjänst över Internet, bestående av en central serverlösning som hanterar data och processer samt olika användarklienter för persondatorn, webben och/eller mobiltelefonen.