Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:26 CET

Ännu ett rekordkvartal
”Det fjärde kvartalet var exceptionellt starkt. Orderingången i kvartalet ökade med 33 procent och nådde rekordnivån 6,7 miljarder kronor.
Rörelsemarginalen i kvartalet var exceptionellt stark. Den nådde rekordnivån 16,9 procent, i absoluta tal 1 018 miljoner kronor. Den mycket goda volymeffekten visar att våra interna processer är effektiva. Vårt fokus på lönsamhet fortsätter att ge resultat.
Samtliga geografiska regioner utvecklades mycket bra. Orderingången i Nordamerika ökade med 90 procent och i Asien med 56 procent. I USA drevs tillväxten framför allt av förvärvet av Tranter samt den starka marknaden för bioetanol.
De marknadssegment som utvecklats bäst i kvartalet var Marine & Diesel samt Process Industry.”

Lars Renström, VD och koncernchef, Alfa Laval

Det fjärde kvartalet 2006 i sammandrag:
- Orderingången uppgick till MSEK 6 672 (5 020), vilket är en ökning med 40,5 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen uppgick till MSEK 6 040 (4 684), vilket är en ökning med 35,7 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 1 018 (535), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 5.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,9 (11,4) procent.
- Försäljningen av projektverksamheten för bioteknik har genererat en realiserad förlust om MSEK 125.
- Resultatet efter finansiella poster var MSEK 751 (276).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 995 (838).
Helåret 2006 i sammandrag:
- Orderingången uppgick till MSEK 24 018 (18 516), vilket är en ökning med 29,9 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Omsättningen uppgick till MSEK 19 802 (16 330), vilket är en ökning med 21,4 procent exklusive växelkursdifferenser.
- Rörelseresultatet, justerad EBITA, uppgick till MSEK 3 010 (1 766), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 61 och minskning av avsättningar om MSEK 40.
- Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 15,2 (10,8) procent.
- Resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 375 (1 099).
- Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 1 725 (928).
- Resultatet per aktie uppgick till SEK 15,10 (7,92).
- Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 2 619 (1 617).
- Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning om SEK 6,25 (5,10) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 10 procent av utestående aktier.

Utsikter för den närmaste framtiden

"Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment som Alfa Laval tjänar, förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan."

Bilaga: http://www.waymaker.net/bitonline/2007/02/07/20070206BIT23620/wkr0001.pdf