Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval driver lösning av global miljöfråga för ballastvatten

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 10:06 CEST

Alfa Laval, världsledande inom separering, värmeöverföring och flödeshantering, engagerar sig i miljöfrågan kring ballastvatten. Företaget inleder samarbete med det svenska företaget Benrad, som har utvecklat en ny och patenterad teknologi, som har visat sig vara synnerligen kraftfull vid behandling av vatten och nedbrytning av mikroorganismer och bakterier.

Sjöfarten transporterar internationellt årligen 3 till 5 miljarder ton ballastvatten, vilket ger fartygen balans och stabilitet. Etablering av främmande arter i nya miljöer genom fartygs ballastvatten kan emellertid också utgöra en allvarlig ekologisk och ekonomisk risk liksom en hälsofara och har identifierats av experter som ett av dem största hoten mot världshaven. Det finns hundratals exempel på allvarliga etableringar av främmande arter runtom i världen, som har lett till kännbara hälsoproblem, ekonomisk och/eller ekologisk inverkan på den nya miljön. Den europeiska Zebra musslan som invaderade sjöarna i USA är bara ett exempel, vilket beräknas ha kostat omkring 1 miljard US dollar sedan 1989. Det finns även en rädsla att sjukdomar som kolera kan transporteras med fartygens ballastvatten.
“Vi tror att kombinationen av Benrads erfarenhet av rening av ballastvatten och vår globala närvaro är en perfekt kombination och att vi kommer att kunna erbjuda marknaden en effektiv, konkurrenskraftig och miljövänlig lösning för rening av ballastvatten för att hindra spridningen av främmande arter” säger Svante Karlsson, chef för Equipment divisionen.
Patrick Dahl, VD för Benrad kommenterar: ”Benrad är nöjda med avtalet och ser fram emot ett bra och värdefullt samarbete”.
En internationell konvention för kontroll och hantering av fartygs ballastvatten och sediment antogs av ”The International Maritime Organisation” (IMO) i februari i år, vilken kommer att följas av en ratificeringsprocess. När konventionen träder i kraft kommer den så småningom och med start från 2009 att kräva att majoriteten av alla handelsfartyg använder särskilda system för hantering av ballastvatten. Redan idag finns eller pågår utveckling av nationella eller lokala lagar i flera länder, t.ex. Australien, Kanada, Chile Israel, Nya Zeeland och USA.


Om Benrad:
Benrad är ett privatägt företag i Stockholm. Företaget har några av Sveriges mest välrenommerade företag som ägare såsom Wallgrund AB, systerföretag till Wallenius Lines, SEB och Industrifonden.
Företaget grundades 1997 baserat på en ny och patenterad teknologi. Teknologin är en Advanced Oxidation Technology (AOT), som har visat sig synnerligen kraftfull vid behandling av vatten och nedbrytning av mikroorganismer och bakterier.
Vid sidan av sitt engagemang i ballastfrågan är Benrad verksamt med teknologier inom områden som djuruppfödning, växthus och kyltorn, industriella processvatten såväl som andra marina applikationer. Tekniken är även använd för använd för dricksvattenapplikationer.
Ytterligare information finns på http://www.benrad.se/

Om Alfa Laval:
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer.
De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2003 en omsättning på cirka 14 miljarder SEK. Företaget har omkring 9.400 anställda.
Ytterligare information finns på http://www.alfalaval.com.
Ytterligare referensinformation finns på International Maritime Organization (IMO), http://globallast.imo.org./

För ytterligare information ber vi er kontakta:
Peter Torstensson, Informationsdirektör, Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31

Mikael Sjöblom, ansvarig för Investor Relations, Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82

Peter Carlberg, chef för Marine & Diesel Equipment, Alfa Laval
Tel: +46 8 530 654 25

Patrick Dahl, VD för Benrad
Tel: +46 8 5227 2212