Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval får rekordorder till anläggning för flytande naturgas

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:12 CEST

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har fått en order på plattvärmeväxlare till en anläggning för flytande naturgas (LNG*) i Mellanöstern.

– Detta är Alfa Lavals andra större order på sex månader relaterat till flytande naturgas. Ordern pekar på Mellanösterns ökade betydelse för världens försörjning av naturgas. Den är också ett kvitto på Alfa Lavals ledande position, säger Lars Renström, Alfa Lavals VD och Koncernchef.
Plattvärmeväxlarna kommer att användas i naturgasanläggningens centralkylningssystem där processutrustning kyls med hjälp av havsvatten. Det totala ordervärdet är cirka 240 miljoner kronor. Leverans kommer att ske stegvis med start under andra halvan av 2007 och slutförande under 2008.

* = Liquid Natural Gas (LNG)
Om flytande naturgas:
Stor efterfrågan på flytande naturgas
Naturgas är ett långvarigt och miljövänligt fossilt bränsle. Efterfrågan på naturgas ökar stadigt, framför allt i länder med stark ekonomisk utveckling som Kina och Indien
Dock finns det en geografisk obalans mellan tillgång och efterfrågan på naturgas. De största resurserna finns i Mellanöstern och Ryssland medan den största efterfrågan finns i Nordamerika, Europa och Asien. Därför måste gasen många gånger exporteras och transporteras långa sträckor. Detta sker via pipelines eller i flytande form på transportfartyg.

Transport av LNG
Den största delen av gasexporten sker via pipelines, men antalet försörjningsvägar ökar snabbt. Efterfrågan på flytande naturgas beräknas öka femfaldigt mellan åren 2000 och 2030.
I leveranskedjan transporteras gasen från offshore-plattformar till en kondenseringsanläggning. Där omvandlas gasen till ett flytande stadium – med en temperatur på minus 160 grader Celsius – innan den transporteras med ett LNG fartyg.
Vid mottagningsstationen omvandlas LNG till gas igen. För tillfället finns det runt 140 fartyg som transporterar mer än 120 miljoner ton LNG årligen. Alfa Laval levererar värmeväxlare till LNG-anläggningar, som hjälper till att kyla färskvatten med hjälp av havs- eller sjövatten.

Var används LNG?
LNG värms oftast för att få fram naturgas för uppvärmning och matlagning samt i elproduktion och för annat industriellt bruk. LNG kan också hållas i ett flytande stadium som ett alternativt transportbränsle.Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2005 en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget har omkring 9 800 anställda.

För ytterligare information, besök Alfa Lavals hemsida på www.alfalaval.com och läs bakgrundsinformationen ”Centralkylningssystem” under knappen ”PRESS”.


För ytterligare information ber vi er kontakta:
Peter Torstensson ,
Informationsdirektör,
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobil: +46 46 709 33 72 31

Mikael Sjöblom,
Ansvarig för Investor Relations,
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobile: +46 709 78 74 82