Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval fokuserar på två snabbväxande tillväxtområden "Water Management" och "Life Science"

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 15:10 CEST

Alfa Laval, världsledande inom centrifugalseparering, värmeöverföring och flödeshantering, informerade under dagens kapitalmarknadsdag att man fokuserar kommande förvärv huvudsakligen på de två snabbväxande tillväxtområdena "Water Management" och "Life Science".

"Både Water Management och Life Science är två tillväxtmarknader som använder våra nyckelprodukter idag. Dessa två marknader har en stark tillväxt som det är viktigt att till fullo ta till vara. För att kunna göra detta måste vi investera, vilket innebär att vi kommer att fokusera på förvärv, som tillsammans med befintlig kompetens och befintlig produktportfölj skapar nya attraktiva erbjudanden till våra kunder," säger Sigge Haraldsson, koncernchef för Alfa Laval.

"Life Science" består företrädesvis av den farmaceutiska och den biotekniska industrin. Den årliga tillväxten inom denna marknad har under 1999-2002 varit 11 % och den förväntas fortsätta att växa i denna takt under de kommande åren.

"Water Management" innefattar utrustning och system för vatten, avloppsvatten och slam; en marknad med en global och årlig investering i utrustning och service på cirka 13 000 MEUR, som förväntas stiga till 18 000 MEUR år 2007.

"Det är en växande marknad och trender som hårdare miljölagar, ökade krav på rening hos företagen och ökad hygien, kommer ytterligare att driva på denna utveckling", säger Nils Olof Björk, Senior Vice President, Business Development.

Om Alfa Laval:
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.

Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2002 en omsättning på cirka 15 miljarder SEK och omkring 9 100 anställda.

För mer information besök företagets hemsida www.alfalaval.com.

För mer information kontakta gärna:
Peter Torstensson, Informationsdirektör
Tel: 046 36 72 31 Mobil: 0709 33 72 31 peter.torstensson@alfalaval.com
Mikael Sjöblom, Investor Relations Manager
Tel: 046 36 74 82 Mobil: 0709 78 74 82 mikael.sjoblom@alfalaval.com