Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval fullföljer inte sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Munters

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 09:14 CEST

Alfa Laval offentliggjorde den 6 september 2010 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Munters om 68 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Med anledning av Cidron Intressenter AB:s offentliga erbjudande den 29 september 2010 till aktieägarna i Munters höjde Alfa Laval priset i Erbjudandet till 75 kronor kontant per aktie den 1 oktober 2010. Den 13 september 2010 höjde Cidron Intressenter AB sitt erbjudande till 77 kronor.

Alfa Laval offentliggjorde genom pressmeddelande daterat den 14 september 2010 att Alfa Laval beslutat att stå kvar vid sitt erbjudande om 75 kronor per aktie.

Vid acceptperiodens utgång i fredags, den 15 oktober 2010, hade Alfa Laval erhållit accepter avseende 516 451 aktier i Munters, motsvarande 0,70 procent av aktiekapitalet och rösterna i Munters.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Alfa Laval blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Munters. Eftersom det står klart att detta villkor inte är uppfyllt kommer Alfa Laval inte att fullfölja Erbjudandet.

Alfa Laval har kommit överens med AB Industrivärden och Investment AB Latour om att deras åtaganden att acceptera Erbjudandet inte längre ska gälla.

Alfa Laval har inte förvärvat några aktier i Munters utanför Erbjudandet och varken äger eller på annat sätt kontrollerar några aktier i Munters.

De aktier som har lämnats in i Erbjudandet kommer att återföras automatiskt till respektive ägare.


Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 18 oktober 2010 kl. 08.50 (svensk tid).


För mer information kontakta:

Lars Renström
VD och koncernchef
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 00

Thomas Thuresson
CFO
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 40

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt