Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval har beslutat att uppta nya förhandlingar med den tidigare ägaren till bioKinetics Inc

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 10:23 CET

Alfa Laval misstänker felaktigheter i redovisningen av vinstavräkningen för vissa kundprojekt i det nyligen förvärvade amerikanska bolaget bioKinetics. Detta har lett till att Alfa Laval har genomfört en fördjupad undersökning med särskild inriktning mot de misstänkta felaktigheterna. Det preliminära resultatet från denna undersökning stöder misstankarna. Alfa Laval har därför beslutat att uppta nya förhandlingar med den tidigare ägaren Kinetics Group Inc. Mot bakgrund av tillgänglig information bedöms felaktigheterna inte överstiga MSEK 40.

För mer information kontakta gärna:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Tel: 046 36 72 31
Mobil: 0709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Mikael Sjöblom
Investor Relations
Tel: 046 36 74 82
Mobil: 0709 78 74 82
mikael.sjoblom@alfalaval.com