Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval har slutfört indragning av aktier och fondemission

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:41 CEST


Alfa Laval koncernen - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har slutfört indragning av återköpta aktier och genomfört fondemission enligt årsstämmans beslut.

Vid Alfa Lavals årsstämma den 20 april 2009, beslutades i enlighet med styrelsens förslag följande:

• Minskning av aktiekapitalet skall ske med 19 125 358 kronor, genom indragning av samtliga de 7 353 950 aktier som återköpts av bolaget.

  • Minskningsbeloppet, 19 125 358 kronor, skall avsättas till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

  • Fondemission som ökar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital med 19 125 358 kronor.


Årsstämmans beslut enligt ovan har registrerats hos bolagsverket.Om Alfa Laval
Alfa laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2008 en omsättning på cirka 28 miljarder kronor och cirka 12 000 anställda.
www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2009 kl 11:00.