Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval kommenterar uttalandet från Munters styrelse angående Alfa Lavals offentliga erbjudande

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 09:51 CEST

Alfa Laval noterar att Munters styrelse idag meddelat att den anser att Alfa Lavals kontanterbjudande till aktieägarna i Munters ”inte är oskäligt”.

”Alfa Laval och Munters är två innovativa svenska företag som kompletterar varandra väl”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Förvärvet av Munters utökar Alfa Lavals produktutbud och ger oss ett fördjupat applikationskunnande inom luft- och klimatlösningar. Vi kan vidareutveckla Munters genom Alfa Lavals industriella struktur och starka närvaro på de snabbt växande marknaderna i Sydamerika, Östeuropa och inte minst i Asien.”

Sammanfattning av Alfa Lavals erbjudande:

  • Alfa Laval erbjuder 68 kronor kontant för varje aktie i Munters, motsvarande ett totalt värde för erbjudandet om 5 027 miljoner kronor.[1]
  • Erbjudandet innebär en premie om cirka 36 procent jämfört med Munters volymviktade genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ OMX Stockholm under de senaste tre månaderna fram till och med den 3 september 2010, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, om cirka 50 kronor.
    Motsvarande premie justerad för nettokassan i Munters efter avyttringen av divisionen Moisture Control Services (”MCS”) är cirka 42 procent.
  • De två största ägarna i Munters, AB Industrivärden och Investment AB Latour, vilka tillsammans innehar cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har i avtal med Alfa Laval förbundit sig att acceptera erbjudandet under vissa villkor.
  • Acceptperioden för erbjudandet löper från och med den 16 september till och med den 8 oktober 2010. Beräknad likviddag är den 15 oktober 2010.

Alfa Laval offentliggjorde en erbjudandehandling avseende erbjudandet den 14 september 2010. Alfa Laval kommer att med anledning av offentliggörandet av uttalandet från Munters styrelse upprätta ett tillägg till erbjudandehandlingen. Så snart Finansinspektionen har godkänt tillägget till erbjudandehandlingen kommer det att offentliggöras. Ytterligare information om erbjudandet, inklusive erbjudandehandling och anmälningssedlar, finns på Alfa Lavals hemsida www.alfalaval.com samt på SEBs hemsida www.seb.se/prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 24 september 2010 kl. 09.15 (CET).

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82


[1] Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Munters genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.