Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval levererar viktig utrustning till oljeplattform i Brasilien

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:20 CEST

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har fått en order på plattvärmeväxlare för bearbetning av råolja till ett värde av cirka 75 miljoner kronor. Ordern tecknades med QUIP S.A. Slutkunden är Petrobras, det statliga olje- och gasföretaget i Brasilien.

Ordern omfattar ett 20-tal stora värmeväxlare som kommer att utgöra en central del av processen för hantering av råolja ombord på Petrobras flytande plattform P-53 utanför staten Rio de Janeiros nordkust i Brasilien. Plattformen kommer att ha en kapacitet på 180 000 fat olja per dag och ett gastryck på 6 miljoner kubikmeter gas om dagen. Leverans av utrustningen sker under 2007 och plattformen beräknas vara i full produktion under 2008.

Den obehandlade råoljan finns i källor på ett vattendjup av mer än 1000 meter. Den kommer att pumpas till den flytande plattformen, där vatten och gas separeras från oljan. Plattvärmeväxlarna ska användas till att värma upp den obehandlade råoljan före separeringen och för att kyla både den behandlade råoljan och det avskiljda vattnet.

Petrobras, Brasiliens statliga olje- och gasföretag, har hand om utvinning, produktion och distribution av landets olje- och gastillgångar. Petrobras driver 93 produktionsplattformar, 10 raffinaderier och 7000 servicestationer.

Alfa Laval har levererat värmeväxlare och annan utrustning till huvuddelen av Petrobas offshore-anläggningar.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2004 en omsättning på cirka 15 miljarder SEK. Företaget har omkring 9 500 anställda.

Ytterligare information finns på www.alfalaval.com.

För ytterligare information ber vi er kontakta:
Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31

Mikael Sjöblom,
Ansvarig för Investor Relations,
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82