Alfa Laval Nordic AB

”Alfa Laval ser fortsatt goda möjligheter till strukturell tillväxt inom flera områden”

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:37 CET

– Alfa Laval ser fortsatt goda möjligheter till strukturell tillväxt, främst inom energi och energirelaterad industri, snabbväxande länder med fokus på BRIC-länderna samt tack vare teknologiförändringar som gynnar Alfa Laval.

Det sade företagets VD och koncernchef Lars Renström när han idag inledde temadelen av företagets välbesökta kapitalmarknadsdag i Köpenhamn. Temat för dagen var ”Strukturell tillväxt”.

Under dagen gjordes tre detaljerade presentationer av Alfa Lavals fortsatta förutsättningar för strukturell tillväxt inom några av företagets slutmarknader. Presentationerna beskrev strukturella förändringar inom energi och energirelaterad industri, teknologiförändringar som gynnar Alfa Lavals produkter samt företagets position och aktiviteter i de snabbväxande BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina).

– Ett flertal strukturella teknologiförändringar i våra slutmarknader ger Alfa Lavals produkter möjligheter för fortsatt tillväxt, sade Svante Karlsson, ansvarig för Equipment-divisionen.

Den största förändringen är plattvärmeväxlarnas fördelar framför tubvärmeväxlarna. Detta är ett teknikskifte som pågått i flera år och som kommer att fortsätta inom överskådlig framtid. Även inom separatortekniken sker intressanta teknologiförändringar. Svante Karlsson berättade bland annat om Alfdex, en produkt som rengör vevhusgaser från motorer i tunga fordon samt en helt ny produkt för rengöring av fartygs ballastvatten. Tillväxten för dessa båda produkter sker till stor del tack vare miljölagstiftning i flera delar av världen.

Förra årets tema för Alfa Lavals kapitalmarknadsdag var ”Energi”. I år gjorde Ulf Granstrand, ansvarig för Process Technology-divisionen, en fördjupning i ämnet. Han underströk bland annat utvecklingen inom bioetanol och biodiesel, två förnybara bränslen vars produktion och användning växer kraftigt över hela världen och där Alfa Lavals produkter spelar en nyckelroll i produktionen.

Slutligen beskrev Ray Field, ansvarig för Asien, och Lars Henriksson, ansvarig för Latinamerika och Östeuropa, utvecklingen i BRIC-länderna, det vill säga Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. I dessa fyra snabbväxande länder är Alfa Laval väl etablerat sedan många år. Mellan 2002 och 2006 har orderingången i BRIC-länderna ökat mycket starkt. Det har resulterat i att deras del av Alfa Laval-koncernens totala orderingång ökat från 13 till 18 procent.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: 046 – 36 72 31
Mob: 0709 – 33 72 31

Mikael Sjöblom
Investor Relations Manager
Alfa Laval AB
Tel: 046 – 36 74 82
Mob: 0709 – 78 74 82