Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval står kvar vid sitt bud på Munters om 75 kronor per aktie

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:35 CEST

Alfa Laval offentliggjorde den 6 september 2010 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Munters om 68 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Med anledning av Cidron Intressenter AB:s offentliga erbjudande den 29 september 2010 till aktieägarna i Munters höjde Alfa Laval priset i Erbjudandet till 75 kronor kontant per aktie den 1 oktober 2010. Under gårdagen, den 13 oktober 2010, höjde Cidron Intressenter AB sitt bud till 77 kronor per aktie.

Alfa Laval har beslutat att stå kvar vid sitt Erbjudande till aktieägarna i Munters AB om 75 kronor per aktie.

Acceptperioden för Erbjudandet löper ut i morgon, det vill säga den 15 oktober 2010, kl 17.00 (svensk tid).


Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Alfa Laval blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Munters. Alfa Laval kommer inte att fullfölja Erbjudandet på en lägre anslutningsnivå.


Ytterligare information om Erbjudandet, inklusive erbjudandehandling och tillägg till erbjudandehandling, finns på Alfa Lavals hemsida www.alfalaval.com samt på SEB:s hemsida www.seb.se/prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 14 oktober 2010 kl. 08.45 (svensk tid).

För mer information kontakta:
Lars Renström
VD och koncernchef
Alfa Laval AB
+46 46 36 72 00

Thomas Thuresson
CEO
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 40 

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.