Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval tar 150-miljonersorder på miljöteknik i Indien

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 13:56 CEST

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering samt flödeshantering - har fått en order på tre termiska indunstningssystem från Vedanta Aluminum Limited till dess expansionsprojekt i Indien. Ordervärdet är cirka 150 miljoner kronor och leverans förväntas ske under 2009.

"Alfa Laval har försett kunder med lösningar som genererar, återvinner och skyddar naturresurser i industriella processer i 125 år", säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. "I det här fallet återvinns kaustik till huvudprocessen efter att ha koncentrerats med hjälp av termisk indunstning, kaustik som annars hade varit oanvändbar".

Visste du att Alfa Laval har varit närvarande i Indien längre än landet har funnits? Det första representationskontoret öppnade redan 1937 - tio år innan Indien blev självständigt från Storbritannien.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.
Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Nordiska Börsen, Nordic Large Cap, hade 2007 en
omsättning på cirka 25 miljarder kronor och har 12 000 anställda.
www.alfalaval.com

För mer information kontakta
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobile: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2008 kl 13.15.