Genesys Conferencing AB

Alfa Laval väljer videokonferenstjänster från Genesys Conferencing AB

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 17:00 CEST

Genesys Conferencing AB har skrivit ett globalt avtal med Alfa Laval AB, enligt vilket Genesys kommer att leverera videokonferenstjänster åt industri- och teknikföretaget Alfa Laval AB, och dess verksamheter världen över. Genesys Conferencing är världens största oberoende leverantör av virtuella mötestjänster (audio, video och webb) med cirka 35 anställda i Sverige.

Avtalet mellan Genesys Conferencing och Alfa Laval är ett globalt avtal som avser videokonferenser. Alfa Laval AB har sedan tidigare ett avtal med Genesys gällande deras integrerade audio- och webbmötestjänst, Genesys Meeting Center. Syftet är att ge Alfa Laval en enhetlig lösning för sin internkommunikation inom och mellan samtliga kontor världen över.

Förutom en snabbare och mer flexibel kommunikation väntas Alfa Laval spara minst 25 procent av sina totala resekostnader, vilket blir mycket stora belopp i en global koncern med drygt 9000 anställda i 50 länder. Alfa Laval utvecklar och marknadsför produkter och system inom separering, värmeväxling och flödesteknik.

- Vi arbetar ständigt för att minska våra resor och de kostnader dessa medför. Med över 9000 medarbetare i 50 länder världen över har vi letat efter en enda leverantör för alla dem. För detta har vi valt Genesys Conferencing som vår globala leverantör av mötestjänster, säger Elisabeth Jackson, Travel Manager Sweden.

- Vi är mycket glada över samarbetet med en så pass stor och global kund som Alfa Laval, som liksom vi tror på en mer flexibel mötesframtid. Tekniken utvecklas ständigt, liksom användarnas vana och mottaglighet för den, säger Ulrika Sandborg, nordisk chef, Genesys Conferencing Sweden.

Om Genesys Conferencing:
Genesys Conferencing är ett börsnoterat tjänsteföretag som utvecklar och levererar virtuella mötestjänster. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster.
Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1200 medarbetare vid dotterbolag i 19 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag i Stockholm som har cirka 35 medarbetare. Genesys kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn leds från Stockholm.
År 2002 omsatte Genesyskoncernen drygt 201 miljoner euro (cirka 1,85 miljarder kronor). I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext och även på den amerikanska Nasdaq-börsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Sandborg, nordisk chef
Genesys Conferencing AB
Tel: 0707 – 82 82 34
E-post: ulrika.sandborg@genesys.com

Se även www.genesys.se eller www.genesys.com