Chemiclean AB

Alfa Laval visar Chemiclean utökat förtroende

Pressmeddelande  •  2010-09-24 08:27 CEST

Alfa Laval-partnern Chemiclean, som varit Service Partner sedan 2003 och Preferred Partner samt säljkanal för VVS eftermarknad i östra Sverige sedan 2008, har i dagarna visats nytt förtroende genom att deras distrikt utökats. 
Anders X. Johansson, Sales Channel Manager, Parts & Service, Alfa Laval: 
"Vår säljkanal inom comfort eftermarknad i Stockholm/Uppsala, Chemiclean AB, har blivit tilldelad ett utökat distrikt.   
Distriktet omfattar nu även Östergötland, Södermanland, Närke och Värmland. Deras stora engagemang, värmeväxlarkunskap och marknadsbearbetning är några av de bidragande framgångsfaktorerna som lett till denna distriktsutökning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott och nära samarbete!"

Rafael Ospino, marknadschef på Chemiclean: - Samarbetet med Alfa Laval är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Att vi på detta sätt får ett kvitto på att de uppskattar det vi gör kommer att sporra oss till att än bättre representera dem.

Chemiclean AB utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl, värme- och återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Chemiclean är Alfa Lavals säljkanal för VVS eftermarknad i mellersta och sydöstra Sverige. Bland företagets avtalskunder ingår Akademiska Hus, Fortum, HSB med flera organisationer som arbetar aktivt med energieffektivisering. Företaget är medlemmar i Stockholms stad Klimatpakt, Stockholm EcoTech, Stockholms Miljöteknikcenter, EnergiLedarGruppen m m.

www.chemiclean.se

Alfa Laval

Regioner:

Dalarna

Tags:

energirådgivarelivscykelkostnadcleaning in placecipenergieffektiviseringlivscykelanalysklimatsystemqtfrengöringojämn värmefördelningkorrosionhög fjärrvärmeförbrukningsmutsigt värmesystemvattenfilterläcksökningcip rengöringkorrosionsskyddvattenbehandlingsyrerikt vattenfiltercirkulationsstörningigensättningar termostatventiltermostatventilerrena värmesystemrena kylsystemglykolsystemåtervinningssystemfrysskyddsmediakalkutfällningarkylbatteritilluftsbatterifrånluftsbatterivvsenergimyndighetenlccvattenburenvattenburnavätskeburenvätskeburnashomatekonvektionenergianvändningenergieffektivitetenergibesiktningtryckstegringluftföringluftströmningglykolendotermexotermvärmeledningspädvattentappvarmvattenenergihushållningvrabhemluftalbacleanchemicleancleanwatertechelementvattensmutsfiltersilinsatsfinfiltermagnetitfällaenergietanoletylenetylenglykolfrysskyddsmedelpropylenpropylenglykolkondensorförångarevärmeåtervinningssystemvätskeburna systemcip värmeväxlarekemisk rengöringkylväxlareompackning av värmeväxlarerengöring kylväxlarerengöring sjöväxlarerengöring ventilationrengöring värmeväxlareservice värmeväxlaretvättvätskatvättvätskorvvx servicevärmeväxlare ventilationrsk nummer värmeväxlarrengöringavluftareenergibesparningenergioptimeringbeläggningarinhibitorkorrosion i värmesystemlegionellainjustering av värmesystemstyr och regleralfalavalsondexashlandfortum servicerecondcetethermgearedheatctclpmctnyorkvärmeväxlarevärmeväxlarserviceenergirådgivarnaspritsystembehandlingväxlareradiatorelementåtervinningkomfortkylavärmeåtervinningvätskekopplatkylmediakylmaskinvätskebehandlingventilationplattväxlaretubväxlaresjöväxlareref technologybäckmans kylhuurreteknokyltopradsystemradiatorsystemrad-systemsilfilteravskiljningpartikelfilterdelflödesfilterfullfödesfilterfilterpatronoljepåseoljeabsorbtionpåstryckfilterfjärrkylcentralkavitationavledarevattensystemoxidbildningfoulingoxidationsprocessosmotiskosmosscalingluftfickaluftfickorvs-filteroljesaneringsandfilterradvattenradiatorvattengreen capitalklimatpaktklimatpaktenenergiledareenergiledargruppenbeläggningenergieffektivenergibesparingenergisparklimatanläggningenergihusftxft-systemvvxashland chemicaltiamidrewcarlstadchemicalcarlstad chemicalisshsbeonmaintpartnerrecond conceptmrcclean in placerörsystemkalkrostdrew industrialsjövattenväxlarealfa lavalundercentralprefabcentralfrikylakylmediumpatronfilterpåsfilterfläktavfuktarefrånlufttilluftq/wdelta tköldmediumköldbärarefjärrvärmemagnetitutfällningarläckagedriftstörningarökade fjärrvärmekostnadersyrereduceringsmedelavgasningavgasarekylavärmeluftbatterivärmebatterivärmesystemkylsystemkylanläggningflödespremieflödesdebiteringreturvärmeprimärsidasekundärsidavarmvattencirkulationmagnetitsvartrosttermodynamisktermodynamikompackningtermiskigensättningförsmutsningcirkulationspumpkyltornkalla elementvärmeproblemoljepannapannstenexpansionskärlvärmefördelningframledningskurvaframledningskurvortermostatspjällrecirkulationuppvärmningrumsvärmerumstemperaturfastighetssystemvattenanalystemperaturverkningsgradfastighetsservicefastighetsförvaltningfastighetsdriftdriftspersonalfastighetsteknikbrännareelpatronuppvärmningsenergivärmeförlustvärmebärarsystemregulatornattsänkninghelgsänkningnedkylningkylninginomhustemperaturfjärrkylagreen houseenergisparåtgärdflödesregulatorlokaluppvärmningflödesmätarekylvattenvattenkvalitetvätskekvalitetvarmvattenhetvattenexpansionssystemvärmningupphettningvärmeproduktionvärmevärdebatterivärmeväxlarerekuperationälvvattenväxlareluftbehandlingrethermflamcoventflamcorecowafortumnorrenergiluftbehandlingssystemluftbehandlingsaggregatvärmeåtervinnareentalpientalpitetsystem

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.