Alfa Laval Nordic AB

Alfa Lavals årsredovisning för 2005 publicerad

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 09:10 CEST

Alfa Lavals årsredovisning för 2005 är nu publicerad. Årsredovisningen finns på företagets hemsida, www.alfalaval.com, och skickas ut med post till de aktieägare som begärt att få den.

I VD-ordet upprepar företagets VD och koncernchef Lars Renström Alfa Lavals utsikter för den närmaste framtiden, vilka gavs vid bokslutskommunikén den 9 februari.
– Inom de flesta av de marknader, såväl geografiska som kundsegment, som Alfa Laval tjänar förväntas en fortsatt mycket stark efterfrågan.

Finansiella mål och riktvärden
Alfa Lavals finansiella mål är oförändrade. Dessa är:
- Tillväxten ska vara minst fem procent i genomsnitt per år över en konjunkturcykel.
- Rörelsemarginalen, justerad EBITA, ska uppgå till 10 – 13 procent av nettoomsättningen.
- Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 20 procent.

Som finansiella riktvärden anger Alfa Laval att skuldsättningsgraden ska vara under 1,0, kassasflödet från den operativa verksamheten 9 – 12 procent av omsättningen och investeringarna cirka 2,5 procent av omsättningen.


För ytterligare information:
Mikael Sjöblom
Investor Relations Manager
Alfa Laval AB
Tel: 046-36 74 82