Alfa Laval Nordic AB

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag –sammanfattning från affärsuppdateringen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:03 CET

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls på tisdagen i Köpenhamn, inleddes med en affärsuppdatering av Lars Renström, koncernchef och VD för Alfa Laval Group. I sin presentation talade han om de faktorer som kommer att påverka Alfa Lavals möjligheter till att bibehålla en lönsam tillväxt även kommande år.

Ett antal nyckelfaktorer kommer att bidra till att påverka bolagets framtida tillväxt, sade Lars Renström. Alfa Lavals ledande positioner inom tre nyckelteknologier samt dess fokus på FoU för att säkerställa att dessa positioner bibehålls, den globala närheten till kund samt den korta återbetalningstid en kund kan uppnå genom att välja produkter från Alfa Laval. Dessa faktorer, kombinerat med bolagets förvärvsstrategi är signifikanta för möjligheterna till att kunna ta tillvara strukturella förändringar inom områdena energi, miljö och livsmedel och på så sätt upprätthålla en lönsam tillväxt. Alfa Lavals genomsnittliga tillväxt har uppgått till 8 procent för perioden 2002-2009.

Vidare talade Lars Renström om det viktiga i att ha en god närvaro i världens snabb­växande ekonomier, vilka stod för 45 procent av Alfa Lavals orderingång under årets första nio månader. Cirka hälften av detta relaterade till BRIC. ”Av våra tre största marknader finns Kina och Indien på plats två och tre”, sade Lars Renström. Alfa Laval har med andra ord redan en stabil närvaro i Kina, speciellt i landets kustregioner, och kan förse kunder såväl där som inåt land med produkter. För att ytterligare stärka närvaron kommer det att ske en expansion västerut, mot landets inre regioner.

Thomas Thuresson, Alfa Lavals finansdirektör, inledde sin presentation med att tala om trenden att bygga upp resurser i snabbväxande ekonomier, samtidigt som det sker en fokusering på ökad effektivitet i de mer etablerade regionerna. En utveckling som ”vi räknar med kommer att fortsätta.”Han talade även om hur lönsamheten fortfarande befinner sig på en nivå som är väl i linje med rekordåren, detta trots ytterligare ett år med sjunkande omsättning och sammanfattade att ”produktivitet alltid är på agendan.”

Vidare poängterade han att investeringarna kommer att öka jämfört med de SEK 400 miljoner som är förväntade för 2010, i takt med att bolaget bland annat fortsätter att fokusera på nya produkter samt öka och omfördela kapacitet. I samband med att han guidade för försäljningen 2011, poängterade han att orderstocken per den 30 september, för leverans nästa år, var nästan SEK 2 miljarder lägre än vid motsvarande tidpunkt 2009 och beträffande FX sade han att en negativ påverkan om SEK 340 miljoner kan förväntas nästa år.

Förstärkningen i bruttomarginal under 2010 förklaras av positiva valuta- och mixeffekter om 2 procent respektive nästan 1 procent. ”För återstoden av 2010 och även för 2011, och baserat på vissa antaganden*, förväntas en negativ effekt på bruttomarginalen från valutor om åtminstone 1 procent,” sade Thomas Thuresson.

Divisionscheferna Susanne Pahlén Åklundh och Svante Karlsson gav uppdateringar för utvecklingen inom deras respektive divisioner och beskrev även olika trender och aktiviteter som pågår inom individuella segment.

“Vi ser en god utveckling som kan härledas till ett förbättrat affärsklimat och en högre aktivitetsnivå,” sade Susanne Pahlén Åklundh, chef för Equipmentdivisionen. “Divisionens positiva utveckling är också resultatet av ett stort antal produktlanseringar och en konsekvent fokusering på att utveckla hanteringen av kanaler, det vill säga både distributörer och våra största kunder.” Vidare belyste hon de miljömässiga trenderna på den marina marknaden och berättade att prognosinstitut räknar med att orderingången till varven når 1 500 fartyg i år. En nivå på 2 000 fartyg är inte förväntad förrän 2015. Vidare talade Susanne Pahlén Åklundh om divisionens nya struktur, med segmentet Industrial Equipment, vilket har “förbättrat såväl vårt produkt- som marknadsfokus och även förfinat vår affärsmodell i de olika segmenten.”

I sin presentation talade Svante Karlsson, chef för Process Technologydivisionen, om Alfa Lavals inblandning i utvecklingen av världens största CCS anläggning (Carbon Capture and Storage) för avskiljning av koldioxid genom post combustion. “Detta är det första i en våg av stora demonstrationsprojekt, som kommer att bana väg för en fullskalig implementering av CCS 2015 och senare.” Fördelarna med CCS är att det reducerar utsläppen av koldioxid i atmosfären och att denna koldioxid även kan användas till att förbättra utvinningen vid borrning efter olja. En svaghet är att det är energiintensivt. Det är därför Alfa Lavals effektiva plattvärmeväxlare är så viktiga, de spelar en avgörande roll för att reducera förlusten i elektricitetsproduktionen.”

*Baseras på EUR/SEK 9:30 och EUR/USD 1:38.

Samtliga presentationer kan laddas ner från www.alfalaval.com – “Investors”.
www.alfalaval.com

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2009 en omsättning på cirka 26 miljarder kronor och 11 400 anställda.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82