Region.Västerbotten

Alger som medel för utveckling av Östersjön

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2012 08:08 CEST

Energi, gröna kemikalier och vattenrening med hjälp av alger intresserar politiker och tjänstemän från bland annat Polen, Tyskland och Finland.
40 konferensdeltagare från länderna runt Östersjön besöker Dåvamyrans energianläggning torsdag den 24 maj klockan 15.30–16.30.

Region Västerbotten är värd för Östersjökommissionen som sammanträder i Umeå 24-25 maj.
Se bifogat program: http://www.regionvasterbotten.se/dokument/doc_download/521-draft-agenda-bsc-general-assembly-2012-2-3.html

– Vi kommer diskutera betydelsen av förnybara energiformer för en hållbar utveckling av Östersjön och omkringliggande regioner, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Erik Bergkvist beskriver att Österkommissionen påverkar beslut som fattas i EU och hur länder och regioner använder medel för utveckling av Östersjöområdet.
– Energi och miljöfrågor är centrala då vi har långa avstånd och ett hav som binder oss samman och är intressant som transportled, livsmiljö och näring för både fiske och turism, säger Erik Bergkvist.

Avsikten är att starta en arbetsgrupp inom Östersjösamarbetet om förnybara energislag.

Vid konferensen deltar bland annat:
Wolf BORN, verksam i Schwerin och rådgivare till minister i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland.
Jaakko MIKKOLA, Director of International Affairs, Region of Helsinki-Uusimaa, ansvarig för internationella frågor i det nybildade Nylandsförbund
Anna OTAPOWICS, department of external relations and promotion, Podlaskie voivodship marshal’s office, Bialystok, Poland
Marko MÄLLY, Senior Advisor, International Affairs, Region of Päijät Häme, Finland,
Toni VANHALA, Head of International Affairs, Regional Council of Kymenlaakso, Finland,

Ordförande för Östersjökommissionen är: Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten

Fakta Algprojektet
I samarbete med Processum, Umeva, Umeå vatten och avfall AB, och SLU odlas alger i en bassäng på taket till Dåva kraftvärmeverk. Algerna ska minska utsläppen av koldioxid och på försök rena avloppsvatten som transporterats dit från reningsverket. Dessutom ska man utvinna algmassa som kan omvandlas till till exempel biodiesel. Algerna får mat av kvävet i avloppsvattnet samtidigt som vattnet renas.
Värme och koldioxid, kväve från avloppsvattnet och ljusa sommarnätter ger ett mycket bra odlingsklimat. Om förhållandena är gynnsamma kan algerna minska avloppsvattnets kväve- och fosforhalt med 80–90 procent. Algprojektet leds av doktor Francesco Gentili från SLU i samarbete med Henrik Bristav. Förhoppningen är att anläggningen ska fungera som en demonstrationsanläggning för forskare.
Just nu pågår bygget av en större anläggning på Dåva för algproduktion.

Fakta Östersjökommissionen

Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC) är ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar i Östersjöregionen. Organisationen är en underavdelning till Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) och deltar i nätverket Östersjösamarbetet.
Medlemmar i Östersjökommissionen är regioner i: Sverige Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland.

För mer information kontakta:

Erik Bergkvist (S), ordförande Östersjökommissionen, regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, 070 618 68 55
Bernt Vedin, internationell strateg, Region Västerbotten, bernt.vedin@regionvasterbotten.se, 070 316 37 17

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html