Vänsterpartiet

Alice Åström: Hur agerar Sverige mot Europas sista diktatur?

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:58 CEST

- Vitryssland är den enda kvarvarande diktaturen i Europa. Regimkritiker förföljs och trakasseras, och många har försvunnit spårlöst.

- Situationen har försämrats det senaste halvåret. Vad tänker
utrikesministern göra under det kommande FN-mötet? frågar Alice Åström i en fråga i riksdagen till utrikesminister Laila Freivalds.

Enligt Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, och andra människorättsorganisationer, har läget i Vitryssland försämrats det senaste halvåret. Enbart under sommaren 2003 tvingade vitryska myndigheter sex frivilligorganisationer och fem oberoende tidningar att
upphöra med sin aktiviteter på grund av påstådda administrativa oegentligheter eller åtal för förtal av den vitryske presidenten Alexander Lukasjenka eller andra myndighetspersoner.

- I verkligheten är det en politisk kampanj orkestrerad av den vitryska regimen, riktad mot människorättsaktivister och journalister och andra som motsätter sig regimens repressiva politik och metoder, säger Alice Åström.

Regimens agerande är oacceptabelt och strider mot internationella åtaganden, som t ex FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Trots åratal av systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna agerar den vitryska regimen ostört, utan nämnvärd
uppmärksamhet från omvärlden. Detta i ett land som ligger i Sveriges direkta närområde.

- Men ingen regim är immun mot omvärldens protester. Nu finns en utmärkt möjlighet att föra upp situationen i Vitryssland på den internationella agendan vid det kommande mötet i tredje utskottet av FN:s generalförsamling. Hur tänker Laila Freivalds ta vara på det tillfället? undrar Alice Åström.


Mer information: Alice Åström, tel. 070-530 42 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se