Vänsterpartiet

Alice Åström: Stoppa avtalet mellan FOI och USA!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:34 CET

Försvarets forskningsinstitut förhandlar om ett avtal med det amerikanska säkerhetsdepartementet när det gäller forskning och informationsutbyte på säkerhetsområdet, vilket bland annat innefattar terrorismbekämpning. Vänsterpartiets Alice Åström kräver ett stopp för förhandlingarna.

- Vi bör inte ha ett samarbete med USA när det gäller terrorismbekämpning, säger Åström. Det går inte att plocka russinen ur kakan, utan vi måste ta ett tydligt avstånd från helheten i USA:s terrorismbekämpning, som sker utan hänsyn till de mänskliga rättigheterna och folkrätten.

Åström är även rädd för att Sverige börjar bli alltför indraget i internationella konflikter, vilket kan förvärra hotbilden mot landet. Hon är även kritisk mot den pågående strävan att utvidga försvarets uppdrag.

- Vi har sett att bland annat när det gäller FRA-avlyssningsförslaget så vill man ge dem i mandat att spana efter terrorism och andra icke-militära hot. FOI talar nu om ett samarbete kring naturkatastrofer, allvarlig brottslighet och terrorism. Vänsterpartiet anser att det måste gå en tydlig skiljelinje mellan militära och civila hot och att utvecklingen är farlig, avslutar Åström.