Vänsterpartiet

Alice Åström (v): Diskutera romers situation med Slovakien och Rumänien, Persson!

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 15:14 CEST

- När Göran Persson i nästa vecka besöker Slovakien och Rumänien måste han ta upp frågan om diskriminering av romer, anser Alice Åström. I både Slovakien och Rumänien tvingas romer att leva i ghettoliknande förhållanden, många utan el, rinnande vatten och sophämtning.

Romer har under all tid diskriminerats i samtliga europeiska länder och detta pågår än idag. Så även i Sverige, där romer behandlas orättvist när de försöker skaffa bostäder eller arbete och där de lever under en ständig misstro från övriga människor. Detta bland annat enligt ombudsmannen mot etisk diskriminering.

Situationen för romer i Öst- och Centraleuropa ser än mer bedrövlig ut. Med en arbetslöshet på 80 procent bland romer i östra Slovakien tvingas man leva på socialbidrag, vilka nyligen halverats av den slovakiska regeringen.

- Statsministern måste sätta press på regeringarna för att ge romerna värdiga levnadsförhållanden och stoppa den systematiska diskrimineringen, avslutar Alice Åström, som också har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Laila Freivalds om romers situation i Europa.

För mer information:
Alice Åström, riksdagsledamot i utrikesutskottet, 070-530 42 91
Hediye Güzel, politisk sekreterare, 08-786 46 66

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se