Vänsterpartiet

Alice Åström (v): Makten skall fortsätta utgå från folket

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 11:12 CEST

- Den politiker som inte tror på sin egen förmåga att övertyga folk om EU:s förträfflighet och vågar låta frågan om konstitutionen prövas av folket tror inte på demokratin och att makten utgår från folket, sade Alice Åström i onsdagens riksdagsdebatt om verksamheten i EU.

Kristdemokraternas Holger Gustafsson menade att det är av egoistiska skäl som vissa partier och många enskilda är emot EU:s utveckling. Han visar därmed upp det typiska borgerliga folkförakt som de så hårt försöker dölja. Detta folkförakt tar sig uttryck hos samtliga borgerliga partier, men även hos socialdemokraterna, genom att man motsätter sig en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen.

Förmiddagen var i mångt och mycket en hyllningskör till EU i anknytning till en ceremoni som firade inträdet av ny EU-länder. Alice Åström fick förmånen att bryta hyllningskören, men påpekade ändå att vänsterpartiet välkomnar EU:s nya medlemsländer.

- Dessa länder har länge kämpat för sitt självbestämmande och sin särart och tillsammans med dem kan vi fortsätta strida för att behålla beslutsmakt i de nationella parlamenten, förklarar Alice Åström.
För mer information:
Alice Åström, riksdagsledamot i utrikesutskottet, 070-530 42 91
Johannes Bengtsson, EU-politisk sekreterare, 08-786 46 28

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se