Vänsterpartiet

Alice Åström: Vågar högern tala om polisens prioriteringar?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:55 CEST

De senaste årens polisdebatt har präglats av krav på mer resurser. Detta
har varit en nödvändig diskussion eftersom behovet av såväl utbildning
och nyanställningar som uppdatering av utrustning har varit stort.
Tillskotten har också varit historiskt stora och utbildningen av nya
poliser går på högfart. Sedan år 1999 har närmare 1 600 polisaspiranter
utexaminerats och för tillfället är cirka 1 900 under utbildning.

Det medborgarna sett mest av är dock den debatt som gett sken av att det
inte finns några poliser i någon del av landet. Om det ändå till äventyrs
skulle finnas en eller två så är de enligt samma debatt inte bara
inkompetenta i sitt arbete utan också sjukskrivna, för gamla, i dålig
form och utbrända. Vänsterpartiet håller inte med om denna analys men
anser att det finns många delar av polisens verksamhet som måste
förändras och förbättras.

Just nu tävlar de borgerliga partierna i en märklig debatt som man påstår
handlar om vem som är mest polisvänlig.

-För mig är det självklart att det inte räcker att öka antalet poliser
för att öka medborgarnas trygghet. Vi måste också våga diskutera polisens
prioriteringar och ekonomiska styrning. Är högern beredd att göra detta?
– undrar Alice Åström, andra vice ordförande i justitieutskottet.

Polisen är en av de viktigaste aktörerna i det brottsförebyggande
arbetet. Polisen utgör en brottsförebyggande kraft bl.a. genom att utreda
brott men framför allt genom att vara synlig i gatumiljöer och i
samhället i övrigt. Att den ökande budgetramen inte leder till fler
synliga poliser på gator och torg är mycket märkligt.

- Två fotpatrullerande poliser kanske är mer effektiva ur
brottsförebyggande perspektiv än två radiobilar med två poliser i varje.
Kanske finns också anledning att se över antalet chefsbefattningar i
förhållande till antalet poliser inom de olika myndigheterna, säger Rolf
Olsson, justitieutskottet.

Det brottsförebyggande arbetet och trygghetsarbetet i övrigt kräver dock
också en helhetssyn på välfärdsfrågor. Det är svårt att förstå hur två
skattesänkarpartier som folkpartiet och moderaterna tror sig kunna bidra
till detta. En nedmontering av den sociala tryggheten lär leda till mer
utslagning inte mindre. Utan ett fungerande välfärdsbygge lär det krävas
fler poliser än de bägge partierna föreslår tillsammans.

För mer information:
Alice Åström,
riksdagsledamot (v) 0705-30 42 91

Rolf Olsson,
riksdagsledamot (v) 0703-43 96 82

Marielle Nakunzi,
politiskt sakkunnig (v) 0708-94 92 91