Kooperativa Förbundet, KF

Alice Bah Kuhnke utsedd till ny chef för Kooperativa institutet

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2007 14:24 CEST

Alice Bah Kuhnke har utsetts till ny chef för Kooperativa institutet (Koopi) från och med januari 2008. Hon efterträder Håkan Bystedt, som avser att trappa ned sina uppdrag och arbeta som senior konsult innan han går i pension 2009. Skiftet på chefsposten sker samtidigt som en administrativ samordning genomförs mellan Koopi och Arbetsgivarföreningen KFO.

Alice Bah Kuhnke kommer närmast från befattningen som generalsekreterare för Föreningen Rättvisemärkt i Sverige, där hon arbetat sedan 2004. Dessförinnan har hon bland annat varit verksamhetschef för Idéer för Livet inom Skandia och arbetat som programledare och reporter inom både TV4 och Sveriges Television, där hon även varit inslagsproducent . Hennes breda erfarenhet och intresse för olika samhällsfrågor speglas även i en rad styrelseuppdrag, däribland Rädda Barnen, Ickevåldsfonden (SKR), Konsumentverket och Kungliga Dramatiska Teatern. Alice är fil kand i statsvetenskap.

– Vi står i begrepp att ta nya tag och förtydliga det gemensamma arbetet med de kooperativa idéerna. Det är därför mycket glädjande att vi lyckats rekrytera en sådan kraft som Alice utgör. Hon har ett brett fält av kunskaper och en stor förmåga att inspirera och engagera människor, säger Leif Linde, ordförande i Koopi.

– Det kooperativa företagandet ökar, framför allt bland unga, så vi har fått helt rätt person på rätt plats för att förstärka den trenden. Med KFO, Koopi och Coompanion under samma tak kommer vi att få se mer av kooperativt företagande i framtiden. Vi hälsar Alice varmt välkommen till vårt gäng av kvalificerade medarbetare, säger Arne Mårtensson, vd i Arbetsgivarföreningen KFO.

– Jag tror på den kooperativa idén men jag tror också att det går att göra mycket mer av den än vad som görs idag. Så förhoppningsvis har jag ett både svårt och roligt uppdrag framför mig när jag med Kooperativa institutet som plattform och tillsammans med mina nya medarbetare, ska försöka ta tag i, ruska om och stärka det kooperativa Sverige i stort som smått, säger Alice Bah Kuhnke, ny chef för Kooperativa institutet.

För frågor kontakta:
Leif Linde, ordförande Koopi, tfn 08-743 26 94
Arne Mårtensson, vd KFO, tfn 08-702 54 00
Alice Bah Kuhnke, tfn 070-578 80 21
Se även www.koopi.se och www.initiativ.org

Detta är Koopi
Koopi är kooperationens institut för opinionsbildning och samhällskontakter. Ägare är Folksam, Fonus, HSB, KF, KFO, OK och Riksbyggen. Koopi ska, med de kooperativa värdena som grund, arbeta för att stärka kooperationens demokratiska, ekonomiska och legala förutsättningar. Koopi arbetar också med Initiativ ett interaktivt läromedel för gymnasiet. Mer information finns på www.koopi.se och www.initiativ.org