Alingsås Business Center

Alingsås kan bli föregångare med hållbar konsumtionsstrategi

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 15:51 CET

Konceptet att formulera en hållbar konsumtionsstrategi är så unik att Alingsås fick stipendiepengar av Svensk handel. Pengar som blev till workshop med målet att skapa en ”VI-känsla” mellan alla inblandande parter.Nu är förhoppningen mer action – och att bli en föregångskommun i samarbete.
- Vi vill skapa en livaktig stad för både näring, invånare och besökare, menar handelsutvecklare Joakim Gustafsson.

Med hjälp av erfarne facilitatorn Magnus Kroon från Milega tydliggjordes linjerna för Alingsås handels- och besöksnäring. Ett 50-tal personer bestående av fastighetsägare, representanter från handel- och besöksnäring, Alingsås Business Center, Alingsås kommun och politiken var på plats för höstens stora workshop. Väl där fick gavs möjlighet att grotta ner sig i trender, analyser och lufta sina funderingar i diskussioner med varandra.
När dagen var slut var allting långt ifrån klart – men ett antal beslut kunde tas.
- Ordet för dagen är att man vill se action. Själva dagen är förhoppningsvis en del av vad som läggs i ordet, men självklart handlar det också att ”VI-känslan” ska ta formen av ännu mer konkret samarbete, säger handelsutvecklare Joakim Gustafsson.

Det första beslutet: Att diskussionerna nu ska gå vidare fördelade på intressegrupper där var och en av dessa pinpointar vilka frågor som just den gruppen kan göra något åt.

Det andra beslutet: Att Alingsås kommun och fastighetsägarna ska växla upp sitt ansvar vad gäller ekonomiska åtaganden.
- Kommunen och fastighetsägarna driver ofta sina frågor med en form av livstidskontrakt till staden. Då uppfattas det som rimligt att de aktörerna tar ett något större ansvar jämfört med principen i många städer att handel, fastighetsägare och kommun stått för en tredjedel var. Givetvis ska även de som bedriver verksamheter också vara med och bidra utifrån sin ekonomiska förmåga, vilket de också är med och gör redan idag via föreningen Alingsås Handel, förklarar Joakim.

Det tredje beslutet:
Att Alingsås Business Center fått ett tydligt mandat att gå vidare i arbetet med handels- och besöksnäringsstrategierna.
- I botten finns en stark vilja att dra åt samma håll – det vill säga att utveckla konsumtionen i vår kommun och göra oss ännu mer attraktiva, menar turistchef Gunbritt Reteike.

Därför talades det om att de bägge strategierna ska utmynna i en övergripande, gemensam, hållbar konsumtionsstrategi vid sidan av frågor som är mer specifika för handeln respektive besöksnäringen.- Vi ska hitta de mervärden i Alingsås som gör att handeln i egna kommunen alltid blir förstahandsvalet. Där finns också en hållbarhetsaspekt som är värd att lyfta fram. Men vi behöver samtidigt arbeta tydligt kring de värden som kan få fler besökare att få en bättre konsumtionsupplevelse i vår stad, säger Gunbritt.

En av alla deltagare under dagen var PA Ekström på Ekström fastigheter. Han ser workshopen som starten på något bra.
- Jag tycker vi fick ta del av flera intressanta reflektioner från Magnus Kroon och det känns som att det kommer bli ännu mer action i och med att Alingsås Business Center fick ett gemensamt mandat som de nu kan arbeta vidare utifrån. Det gäller att jobba hårt, men jag tycker det känns väldigt bra, och nu är det uttalat att vi gör det tillsammans.

Alingsås Business Center är Alingsås näringslivsenhet sedan januari 2016.

Alingsås Business Center står under Näringslivsrådet, där representanter från handeln, företagarna, fastighetsägarna och LRF sitter med tillsammans med representanter från kommunledningen. 2020 är målet att ligga topp-20 i Svenskt näringslivs ranking.

Under vårt tak ryms allt från etablering och industri till kompetensförsörjning, turism, handel, nyföretagande, evenemang och mer. Rör din fråga eller dina utmaningar företagande och kommun ska Alingsås Business Center vara den enkla vägen in.

Vår ambition är nämligen att vara en levande del av näringslivet.