MHF

Alkobommarna minskade rattfylleriet i hamnen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 12:01 CEST

En avsevärd minskning av andelen påträffade alkoholpåverkade förare i hamnen. Det är slutsatsen när testet med alkobommar i Göteborg nu utvärderats. 

– Nu vill vi sätta alkobommar i alla Sveriges hamnar, säger MHF:s Arne Winerdal.

Hösten 2013 genomfördes ett försök med automatiska alkobommar vid Tysklandsterminalen i Göteborg. Totalt fick 8 700 långtradarchaufförer och personbilsförare testa sin nykterhet innan de fick köra ut från Stenaterminalen vid Älvsborgsbron.

– Utvärderingen visar att trafikflödet i hamnen inte påverkats negativt. Alkobommarna har fungerat både snabbt och effektivt, berättar Tomas Jonsson, MHF, som projektlett försöksprojektet.

De ordinarie kontroller som Tullverket gjorde i hamnen innan alkobommarna sattes upp visade att var 95:e kontrollerad förare var rattfull. På hela projektperioden stoppades totalt tio förare i bommarna. Det innebär att endast var 875:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

– Det är en rejäl minskning och visar på potentialen i konceptet med alkobommar. Vi vill nu se alkobommar i alla Sveriges hamnar, säger Arne Winerdal, vd MHF.

Av 6 451 lastbilsförare stoppades tre. Av 2 294 personbilsförare stoppades hela sju. Skillnaden i andel stoppade beror på att informationen om att kontroll skulle ske bara har riktats till lastbilsförarna, både innan och under resan och på sju olika språk. Tydlig information om att det finns en automatisk nykterhetskontroll i hamnen ger alltså en kraftigt minskad andel onyktra förare.

Försöket i Göteborg var världsunikt och har rönt stort intresse från både regering, riksdag och EU. Projektet genomfördes av MHF i samarbete med Kustbevakningen, RPS, Tullverket, Trafikverket, Stena Line och Servotek. Trafikverkets skyltfond, Västra Götalandsregionen samt Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond beviljade stöd till försöksprojektet.

MHF planerar nu för ett andra fältförsök i en av Stockholms hamnar.


Statistik från försöksprojektet i Göteborg 

Antal kontrollerade lastbilsförare: 6 451 st.
Antal alkoholpåverkade lastbilsförare: 3 st.
Detta innebär att bara var 2 150:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.
Dessa förare har fått bra information innan körning, både ombord på färjan och i bokningen på terminalen i Göteborg.

Antal testade personbilsförare: 2 294 st.
Antal alkoholpåverkade personbilsförare: 7 st.
Detta innebär att var 327:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.
Denna grupp har inte fått någon information om att det genomförs automatiska nykterhetskontroller eller hur man gör för att blåsa.

Totalt antal kontrollerade fordon: 8 745 st.
Antal alkoholpåverkade förare: 10 st.
Detta innebär att var 875:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

För tiden innan den automatiska nykterhetskontrollen byggdes upp i hamnen finns följande uppgifter: Under perioden januari – juni 2013 kontrollerades 1 900 fordonsförare av tullen.
Antal alkoholpåverkade förare: 20 st
Detta innebär att var 95:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

Under 2011 kontrollerades 8 500 st
Antal alkoholpåverkade förare: 50 st
Detta innebär att var 170:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.