AFA Försäkring

Alkohol - vad är problemet? Pressmeddelande från Arbetsmiljöupplysningen

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 13:55 CET

Alkoholkonsumtionen i Sverige är den högsta på 100 år. Vi ser en liberalare inställning till alkohol än vi tidigare haft i Sverige, med bland annat lördagsöppna systembolag och högre införselkvoter från utlandet. Arbetsmiljöupplysningen har nu samlat information om hur denna förändring även ger påverkan på arbetet, och om hur man kan hantera den förändrade problembilden.

Det är ju inte bara människors privatliv som påverkas av en förändrad inställning till alkohol. Även inom arbetslivet förändras våra alkoholvanor. Idag är det vanligare med after-work och andra aktiviteter där det förekommer alkohol i samband med arbetet och i en del branscher är detta extra tydligt.

I takt med att alkoholkonsumtionen stiger, ökar också företagens kostnader för de skador som orsakas av till exempel sjukfrånvaro, ineffektivitet, produktionsbortfall och risker för arbetsolyckor. För att minimera alkoholproblemen på en arbetsplats är det viktigt att arbeta förebyggande och lära sig att upptäcka och ge stöd till personer med hög alkoholkonsumtion.

Idag talar man mycket om riskbrukare, personer som har en ohälsosamt hög konsumtion av alkohol, men ändå inte är att beteckna som missbrukare. Undersökningar från bland annat Karolinska Institutet visar att det är just denna grupp som orsakar företagen de största skadorna. Genom preventiva insatser kan man får dessa personer att reflektera över sitt eget drickande och förhoppningsvis minska sitt drickande på egen hand.

Problemet - som det ser ut idag - är alltså inte det fåtal som dricker alldeles för mycket, snarare de betydligt fler som dricker lite för mycket. Att hantera alkoholfrågor på ett bra sätt, till exempel genom en tydlig alkoholpolicy, är inte bara en medmänsklig insats, det är även ett effektivt sätt att reducera de alkoholrelaterade kostnader företaget eller organisationen kan drabbas av.

På Arbetsmiljöupplysningens temasidor ”Alkohol - vad är problemet?” presenteras vad man konkret kan göra i sin respektive roll på arbetsplatsen, vilka förebyggande verktyg man kan använda, och hur andra organisationer gör och har gjort i sitt arbete med alkoholfrågor.

Om Arbetsmiljöupplysningen:
På Arbetsmiljöupplysningen hittar du Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa. Du kan söka fakta, ställa frågor till experter, delta i diskussioner samt bygga personliga nätverk. AFA Försäkring är värd för Arbetsmiljöupplysningen www.afa.se Mer information om den problembild kring alkohol vi här beskriver finns i det innehåll Arbetsmiljöupplysningens medaktörer publicerat på www.arbetsmiljoupplysningen.se.

Följande organisationer deltar i samarbetet:
AFA Försäkring, Almega, Alna, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöforum, Arbetsmiljöverket, FAS, HTF, Hälsoakademikerna, IPM, IVL, JämO, LO, Ledarna, Lärarförbundet, OFR, Prevent, PTK, SACO, SKTF, Yrkes- och Miljömedicinska kliniken i Örebro, Statens folkhälsoinstitut, Suntliv.nu, Svensk Företagshälsovård, Svenska ESF-rådet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Skolledarförbund, Teknikföretagen, TCO, TCO Development, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, Vårdförbundet

För ytterligare information:
Ebba Wallin, Arbetsmiljöupplysningen
08-696 48 74, ebba.wallin@afa.se

Tips:
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev eller besök vårt pressrum.