Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

Alkoholinförseln minskar för andra året i rad

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:02 CET

Alkoholinförseln fortsätter att minska – för andra året i rad. Det visar statistik som forskare vid Stockholms universitet presenterar idag. Under 2006 minskade resandeinförseln av alkohol med 17 %, samtidigt ökade Systembolagets försäljning med 6 %. Nu minskar också svenskarnas alkoholkonsumtion. Därför menar Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) att alla argument för en alkoholskattesänkning är borta.– Det är glädjande att införseln fortsätter att minska och att alkoholkonsumtionen går ned. Nu kan man inte längre tala om ett trendbrott utan snarare en neråtgående trend. Minskad införsel och ökad försäljning på Systembolaget visar att det inte finns några som helst argument kvar för en alkoholskattesänkning, säger Robert Damberg, förbundsordförande, UNF.Alkoholinförseln är nu nere i samma nivå som 2003, året innan Sverige fick EU:s höga införselnivåer för alkohol. Samtidigt visar de senaste mätningarna att svenskarnas alkoholkonsumtion minskar och att Systembolagets försäljning ökar.– Undersökningarna pekar åt rätt håll nu. Regeringen måste trots det våga ta krafttag mot de orimliga införselkvoterna. Att få föra in mer än två årskonsumtioner alkohol varje gång man reser till ett annat EU-land är inte rimligt, säger Robert Damberg.Det är forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet (Sorad) som sedan 2000 kartlägger svenskarnas alkoholinförsel. Sorads rapport finns att läsa i sin helhet här: http://www.sorad.su.se/doc/uploads/alcohol_statistics/Resande070216.pdfDet är även Sorad som kartlägger svenskarnas alkoholkonsumtion. Den undersökningen finns här: http://www.sorad.su.se/doc/uploads/alcohol_statistics/Alkoholkons%20i%20Sverige%20helåret%202006.pdfPressbilder för fri publicering finns här: www.unf.se/pressbilder (Foto: Mikael Hansson).För mer information:

Robert Damberg, förbundsordförande UNF

Telefon: 0702-75 52 25David Persson, drogpolitisk sekreterare, UNF

Telefon: 0733-72 62 65

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. UNF har över 6 000 medlemmar fördelat på 125 föreningar runt om i Sverige. UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är såväl partipolitiskt som religiöst obundet.