SalusAnsvar AB

Alkolås i alla nya bilar 2012 – bra men sent!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:35 CEST

I den trafiksäkerhetsproposition som regeringen överlämnar till riksdagen i dag föreslås att alla nya bilar ska ha alkolås efter 2012. SalusAnsvar och MHF som sedan länge bedrivit ett gemensamt arbete för alkolås i alla bilar välkomnar att regeringen sätter handling bakom sina tidigare fagra ord.

I december 2002 satte Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, och SalusAnsvar upp en gemensam tidsplan för alkolåsutvecklingen i Sverige. Enligt den ska alla nya bilar som säljs i Sverige ha alkolås 2010. Målsättningen är att alla bilar ska vara utrustade med alkolås senast år 2015.

För att ytterligare driva utvecklingen har SalusAnsvar sedan 2002 halverat trafikförsäkrings-premien för bilar med alkolås.

Varje år dödas 150 personer och 1 000 skadas svårt i olyckor orsakade av rattfulla människor. Om alla bilar får alkolås kan onyktra förare låsas ute från vägarna.

- För varje år som den här nödvändiga processen påskyndas kan liv räddas. Regeringen är sent ute, men vi välkomnar att de nu sätter lite kraft bakom sina tidigare fagra uttalanden, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar och Tom Bjerver, vd MHF.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Tom Bjerver, vd MHF, 0702-31 10 58
Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61
Sören Sehlberg, informationschef MHF, 0706-33 99 94

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har cirka 350 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.