Tanums kommun

Alkolås i skolskjutsar

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:08 CET

Som en av de första kommunerna i norra Bohuslän inför nu Tanum alkolås i fem skolskjutsfordon. Detta är ett led i utvecklingen av en säker trafikmiljö för såväl elever som personal.
Som ett led i Vägverkets delprojekt Trafiknykterhet Norra Bohuslän införs alkolås nu i kommunens skolskjutsar. I en första etapp utrustas de fem minibussar som trafikerar området kring Hamburgsundskolan, Backa skola och Futura. Anledningen till att det endast är fem bussar är att de körs i egen regi av Tanums kommun. Efter nästa upphandling kommer även de övriga skolskjutsarna att ha alkolås installerade.

Tanum visar upp sig som ett gott föredöme och anledningen till satsningen är inte för att man har problem med rattonykterhet utan snarare för att man vill undvika att det händer en olycka där en chaufför kört onykter.

Intresset och acceptansen för alkolåsen är stort hos alla inblandade. Förarna har genomgått utbildning för att veta hur de fungerar och om en förare skulle vara onykter ska arbetsledaren följa kommunens alkohol- och drogpolicy som nu kompletterats med en trafikpolicy.