All Cards Service Center (ACSC) AB

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ): Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 19:03 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 159,0 (143,3) Mkr, en ökning med 11 %.
Rörelseresultat 4,9 (13,1) Mkr och rörelsemarginal 3,0 (9,1) %.
Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,4 (2,2) Mkr.
Avsättning för VD byte i Norge har belastat resultatet i tredje kvartalet med 4,3 Mkr.
Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (8,0) Mkr.
Kassaflödet för perioden uppgick till -5,1 (-18,7) Mkr.
Vinst per aktie 0,45 (1,53) kr.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner med medföljande länk:

http://hugin.info/120012/R/965255/140034.pdf

För mer information, kontakta:
VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60.

Sollentuna den 21 oktober 2004
All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)

Anders Segenmark
Verkställande direktör

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

ACSC koncernen levererar plastkortsrelaterade produkter, tjänster och system för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor.
ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs.

Besök gärna vår hemsida för mer information www.acsc.se.
All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)
Huvudkontorets besöksadress: Bergkällavägen 36 i Sollentuna
Postadress: Box 980, 191 29 Sollentuna
Telefon: 08-626 60 60, Fax: 08-626 60 70
Organisationsnummer: 556272-6546