All Cards Service Center (ACSC) AB

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:29 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 185,2 (159,0) Mkr, en ökning med 16,5 %.
Rörelseresultat 16,5 (7,0) Mkr och rörelsemarginal 8,9 (4,4) %.
Resultat efter skatt uppgick till 11,8 (4,5) Mkr.
Kassaflödet för perioden uppgick till -9,7 (-5,1) Mkr.
Vinst per aktie 2,27 (0,86) kr.
ACSC har under oktober tecknat ett 3-årigt ramavtal med Föreningssparbanken och Entercard.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner med medföljande länk:

Delårsrapport januari-september 2005 ¨
http://www.huginonline.se/ACSC


För mer information, kontakta:
VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60.

Sollentuna den 20 oktober 2005
All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)

Anders Segenmark
Verkställande direktör

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys i sammandrag, eget kapital, nyckeltal och verksamhetsområden.

ACSC koncernen levererar plastkortsrelaterade produkter, tjänster och system för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor.
ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Besök gärna vår hemsida för mer information www.acsc.se.

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)
Huvudkontorets besöksadress: Bergkällavägen 36 i Sollentuna
Postadress: Box 980, 191 29 Sollentuna
Telefon: 08-626 60 60, Fax: 08-626 60 70
Organisationsnummer: 556272-6546

http://www.huginonline.se/ACSC