Think Solutions AB

All ledarskapsutveckling lönar sig inte

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 06:00 CEST

Ledarskap startar inifrån, inte utifrån. Det kan vara anledningen till att mycket av den ledarskapsutveckling som organisationer satsar på inte ger de resultat man hoppats på.

Den flesta chefsutbildningar, kurser och seminarier lär ut mycket matnyttigt i form av modeller, processer och verktyg. I teorin borde detta ge bra utdelning i form av praktisk användning för chefen tillbaka på arbetsplatsen.

Men oftast blir det väldigt liten skillnad i ledarskapsbeteenden. Yttre verktyg har försumbar effekt om det inre inte har förändrats. Det är som att ändra skylten på en butik men inte uppdatera inredningen på insidan, eller utbilda personalen i linje med den nya yttre imagen - det leder inte till någon större förändring.

Mänskliga beteenden styrs framför allt av inre processer - personliga övertygelser, värderingar, tankar och känslor. Och om det en ledare lär sig på en kurs inte harmonierar med de inre processerna så kommer ingen förändring eller utveckling att ske - det djupt rotade är för starkt. 

Effektivt ledarskap behöver därför gott självledarskap - en insikt hos ledaren om sig själv, sina inre processer, värderingar, personlighetsdrag och annan relevant information som styr stor del av ledarens agerande och reaktioner. Med självinsikt kan också skapas en förståelse om hur övertygelser och tankar kan förändras eller justeras, hur nya vanor kan skapas, vilket ofta är en förutsättning för att nya modeller, rutiner, processer och verktyg ska kunna förankras och användas. 

Organisationer som överväger att spendera pengar på ledarskapsutveckling bör först investera i ledarnas självledarskap. För hur ska ledare kunna leda andra effetivt om de inte effektivt kan leda sig själva först?

Effektivt ledarskap handlar om att bli kapten på sin egen skuta, istället för att bara driva med vind och vågor bestående av vanor och omständigheter. Effektivt ledarskap börjar med gott självledarskap.  Sen kan nya kunkskaper, processer, modeller och verktyg läggas till, och komma till användning för ett gott ledarskap.

Think Solutions AB startades av Elisabet Hearn 2001 och arbetar både i Sverige och internationellt med både stora globala och mindre företag. Vi hjälper företag att förbättra lönsamheten genom sin företagskultur, hur de leder och engagerar sin personal. Vårt erbjudande inkluderar rådgivning, föreläsningar, seminarier i ledarskap och personlig utveckling, 360 graders feedback, coaching och det interaktiva kunskapsspelet Brand Game®. Vi arrangerar också skräddarsydda kurser och seminarier efter kundens behov. Bland kunderna finns bl.a. American Express, The Royal Bank of Scotland, Trygg-Hansa och KappAhl.