NS Sensus

All makt korrumperar, om ”Hur Läkemedelsindustrin Har Korrumperat Sjuk- och Hälsovården”

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2016 10:22 CET

Teman för dagen: Patientens ställning på en fri vårdmarknad, kommuner som trotsar lagarna, svenska domstolars sätt att hantera EU-rätten och skolmedicinen/Vård Sverige är ”Big Business”, det handlar om enormt stora pengar

Är tiden kommen för att Sveriges Regering och Sveriges Riksdag och granskande journalist Sverige tager sitt ansvar? Som synes är tiden kommen, om dessa sammantaget inte också är korrumperade, det återstår att se!

Vård Sverige är som synes fullständigt korrumperat, det gynnar endast den kriminella läkemedelsindustrin och deras "Dödliga Mediciner, sk mediciner som synes dödar fler än vad sjukdomar gör!

Det svenska skattefinansierade vårdsystemet domineras av skolmedicinen, Vård Sverige är således i beroendeställning till den kriminella läkemedelsindustrin, alternativ bättre/effektivare vård och behandling finns, men släpps inte in i Vård Sverige, varför?

Följ pengarna!

Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/02/06/2016-02-06-all-makt-korrumperar-om-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

Hälsar den goda medmänniskan

Ulf Bittner


http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/