MKFC Cloud Campus

All Utbildning Alltid för Alla i Mobilen !

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:11 CET


Distanskurser Stoppar Klimatförsämringar och Förbättrar vår miljö

Den digitala moderna internetbaserade läromiljön har varit för MKFC ett naturligt sätt att ge utbildningar för vuxna till hela världen sedan år 2000.Därmed har MKFC förminskat växthusutsläppet. Studerande och lärare har inte behövt resa dagligen till och från skolan i Sverige. De behöver inte skaffa pappersböcker som tar ner skogen böckerna är digitala.

MKFC gjorde redan och fortsätter

MKFC och Education Finder har utbildat online i Sverige och i 11 andra olika länder i Afrika och Pakistan.Inom yrkeshögskolan (KY) Vuxenutbildning inom vård- och omsorg, Uppdragsutbildningar inom USA och Folkhögskoleutbildningar samt Lärarutbildningar, avtal med London School of Economic, flera EU program.

Dig, alla, överallt i världen, alltid

Digitala läromiljöer ger bättre kvalitét, ökar rättsäkerheten för deltagaren och erbjuder oavsett var man bor, ger rättigheten att delta när det passar. Studerande kan på ett okomplicerat sätt komma till sina Moodlekurser. Där träffar man sina lärare och träffa kurskamrater och kan samtala med läraren. Moodle en internationella läromiljö och Avatarer.

Läromiljön i mobiltelefoner sedan 2000

MKFC har utbildat i 12 olika länder. Lärarutbildningar har alltid varit viktiga. Rwandas lärarutbildning avslutades senast på sommaren 2015. Yrkesutbildningar till olika delar av världen har också varit viktiga för våra studerande, lärare och de skolor som MKFC / EF samarbetat med. Exporten fortsätter vi att öka just nu tillsammans med Finland till 10 Afrikanska länder.

Social media är naturligt inslag för varje studerandes läroprocesser.

Studerande agerar med kurskompisar när som helst i Moodle och utanför på Twitter, Facebook, i Skypesamtal samt Avatarer.

Flera språk tillgängliga

Studerande kan byta kursspråk exempelvis från svenska till somaliska, engelska, franska, finska, arabiska, urdu, tigrinja. Lärarna behärskar 13 olika språk och översättningverktyg finns i vår digitala miljö. Texter kan höras och inläsningshastighet kan regleras efter behov. Accelererad inlärning är särkilt viktig för studerande med andra alfabet än det svenska. Dyslexi är inget problem heller.

Digitala Böcker

MKFC och Education Finder använder digitala kursböcker och videor för att studerande kan se vad som skall göras när man exempelvis gör solpaneler eller biogas, jobbar med kvinnohälsan i byar, ta upp hur man kan rena dricksvatten eller plantera träd i hela världen.

Open Simulator

OpenSimulator är en 3D miljö, vilket innebär att våra deltagare får möjlighet att träffa och agera med varandra i realtid oavsett var de är. Varje studerande blir en Avatar i enautentisk miljö inom arbetsförmedling, mödravårdscentralen, vårdscentral och försäkringskassan , bibliotek, kafeteria.Forskning visar att denna virtuella miljö fungerar bäst för lärandet.

Alamdar Khan, rektor Marja-Riitta Ritanoro, ceo

alamdar@educationfinder.com  
ceo@educationfinder.com

0733500437
0704402206

Education Finder Sweden Albygatan 136 17263 Sundbyberg

MKFC/Cloud Campus vill med sin helt Internetbaserade utbildning kunna erbjuda både unga och vuxna en möjlighet att studera - oavsett förutsättningar, tid och plats.