Make a Change

" - Alla ansvariga måste vara en del av det vardagliga arbetet mot mobbning. "

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 14:37 CET

– Det krävs engagemang och gemensamma förhållningssätt hos alla människor för att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning. Det är nödvändigt att involvera alla i arbetet oavsett roll, säger föreningens grundare, Christian Nordenström.


Han menar att alla ansvariga måste vara en del av det vardagliga arbetet mot mobbning. Det räcker inte med enstaka temadagar om kränkningar i skolan, exempelvis, utan arbetet måste vara en del av varje lektion, arbetsdag, aktivitet och kontakt. Insatser måste ske på skol- och individnivå.


– Därför vill vi se till att kunskapen om nya åtgärdsprogram mot mobbning via nya satsningar sprids till Sveriges alla skolor. Vi vill ställa högre krav att alla skolor använder ett fungerande åtgärdsprogram mot mobbning, fortsätter Christian.


Ytterligare mål föreningen har är att skapa fler certifierade åtgärdsprogam för skolor att välja mellan, då flera av de arbetssätt som förekommer på svenska skolor idag minst sagt är tveksamma.


– Föreläsningar är även något vi erbjuder tillsammans med människor som har en historia att berätta. Den gemensamma nämnaren är att vi vill dela med oss av vår kunskap och erfarenhet med fokus på områdena mobbning och utanförskap, menar Christian.


60.000 – den omtalade siffran som kretsar kring antalet barn- och ungdomar som utsätts för mobbning i den svenska skolan. Men hur väl stämmer egentligen statistiken? Och hur många vuxna är egentligen utsatta? Make a Change tror att antalet utsatta är betydligt fler, och statistikens siffra högre. Därför kommer föreningen aktivt arbeta med nya moderniserade verktyg för att mäta och kartlägga den förekommande mobbningen på ett nyanserat sätt, i syfte att få en utförligare överblick på det växande samhällsproblemet.

Make a Change - Plattformen för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna i skola, förenings - och arbetsliv.