Vägverket

Alla barn har rätt till en säker skolväg!

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:08 CEST

• Hur tar sig barn till och från skolan?
• Vilka platser upplever barnen som otrygga eller farliga?
• Vad kan vi vuxna göra tillsammans för att barnen ska få det bättre?

Det är några frågställningar som Kraftsamling Västerbotten, initierat av Vägverket Region Norr och Länsstyrelsen, nu lyfter fram i dialogprojekt med bland annat barn, föräldrar, skolan, kommunen, polisen som aktörer i sju av länets kommuner. Målet att med Kraftsamlingens hjälp skapa ett engagemang och åstadkomma en trygg och säker skolväg för barnen i byar utanför tätorten. I förslagen till åtgärder lämnas öppet utrymme för att prova nya okonventionella metoder för att nå målet.

Projektet är uppdelat i tre etapper;

• kartläggning
• problembeskrivning
• lösningar

- Arbetet kommer att ske i sju skolor i sju kommuner utanför centralorten. I byarna finns värdefull kunskap som vi bör ta vara på. I samverkan med berörda aktörer såsom barn, föräldrar, kommun och polis hoppas vi få bidra till att trafiksäkerheten och miljön längs barns skolvägar förbättras, säger Tiina Granberg, Avdelning Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr.

I Skellefteå har man kommit längst med projektet och där kommer nu ett första möte att hållas:


Måndag den 10 maj kl 19-21 i Byahuse i Ostvik


Kontaktperson:
Tiina Granberg, Vägverket Region Norr tfn. 0920-24 39 16. mobiltfn. 070-524 39 16