Hemmaföräldrars nätverk

Alla barn ska ha rätt till en sammanhängande ledighet

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2014 09:42 CEST

En gång i tiden såg Alva Myrdal små barn springa omkring själva på gatorna, när deras mammor arbetade. Det var en orsak till att daghemmen kom till. Men någonstans på vägen så gick den ursprungligen goda tanken helt fel. Från att barnen skulle erbjudas en trygg plats att vara på när föräldrarna arbetade - så blev daghem, förskola och skola för ettåringar och ett ställe som alla barn skulle vara på, för att utvecklas "normalt".

Malin Broberg, professor i utvecklingspsykologi sa på ett seminarium nyligen att hon ser flera negativa följdeffekter av att förskolan lyfts fram som så otroligt viktig och bra för barnen, då man på så sätt är med och bidrar till att föräldrar lämnar tidigt och hämtar sent:

"Det finns de som inte riktigt tror på sin föräldraförmåga längre … ohhoo mitt lilla barn måste gå i förskola för jag räcker inte till som förälder. Och jag vet inte riktigt var den här tanken kommer ifrån".

Nu har det här med övertron på förskolan faktiskt gått så långt att det finns barn som går året om … och jag menar verkligen året om: Alla lov … hela sommarlovet, hela påsklovet, jullovet, höstlovet.

Barn som aldrig är lediga.

I Botkyrka som skrutit om att de erbjuder 35 timmar i veckan till föräldralediga, så att föräldrar ska ha riktigt långa dagar till sina små när det är hemma med syskonet, har nu larmklockan slagit till. De har märkt att den här ensidiga informationen om att barn ska vara i förskola så tidigt som möjligt, så långa dagar som möjligt, har lett till att många barn aldrig får ledigt. Därför har de nu infört nya regler som innebär att alla barn till föräldralediga ska har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet - och dessutom har de infört att föräldrar som har semester inte längre får nyttja förskolan till sina barn när de är lediga.

Det här är något som alla kommuner borde ta efter om de inte redan infört dessa regler, då det finns flera problem med ett överutnyttjande av förskolan (dessutom på skattebetalarnas bekostnad). Det största problemet är kostnadsökningen som leder till större barngrupper och färre personal och därmed en sämre miljö för de barn som måste vara i förskolan när föräldrarna arbetar.

Vuxna har skydd i en arbetsmiljölag - det har inte barn. Förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag - något som socialdemokraterna avvisade i maj 2006 att de skulle få.

Vuxna har lagstadgad rätt till semester. Det har inte barn i förskolan. Det finns dessutom barn som har "arbetsveckor" som är längre än föräldrarnas, på upp till 50-55 timmar i veckan.

Hemmaföräldrars nätverk har länge arbetat för att förskolebarn ska ett skydd i en arbetsmiljölag. Men vi har också länge arbetat för att vi ska ha politiska ramar som tydligt ger utrymme för valfrihet. Alla familjer är olika och alla barn är olika. Självklart ska vi ha: förskola, pedagogisk omsorg, flerfamiljsystem och omsorg i hemmet med vårdnadsbidrag för föräldrar att välja mellan. 

Vi i Hemmaföräldrars nätverk, HFN, anser att den senaste tidens utveckling än mer tydligt visar att införa en arbetsmiljölag för förskolebarn. Men också se till att begränsa förskolan uppdrag och höja maxtaxan. Det går inte längre att blunda för att dagens familjepolitik fått en mängd negativa sidoeffekter för framförallt barnen, som vi nu måste våga se och ta tag i.

Madeleine Lidman

Hemmaföräldrars nätverk

Hemmaföräldrars nätverk startade 2001 och sedan dess har vi arbetat aktivt för att ge stöd, råd och inspiration till de föräldrar som väljer att pussla och trixa för att ge sina barn tid och som vill hitta en bra balans mellan familj och arbete.