Stockholms stad

Alla elever får plats

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 08:32 CEST

Utbildningsförvaltningen, Lennart Walles, t f avdelningschef för Gymnasie- och vuxenavdelningen, Telefon: Tfn 508 33 930, 070-46 33 930

Just nu står 500 elever i Stockholm utan en plats till gymnasieskolan. Men alla elever i Stockholm kommer att få en gymnasieplats. Däremot kan man inte garantera att alla får sitt förstahandsalternativ. I början av augusti kommer eleverna att få besked om resultatet av reservintagningen.

Slutintagningen för gymnasieskolorna är nu klar och just nu står 500 elever i Stockholm utan en plats. Färre stockholmselever har i år blivit antagna till de fristående gymnasieskolorna.

Men alla elever i Stockholm kommer att få en gymnasieplats.

- Jag ser inga som helst problem, säger Lennart Walles t f avdelningschef för Gymnasie- och vuxenavdelningen vid Utbildningsförvaltningen.
- Däremot kan vi inte garantera att alla får sitt förstahandsalternativ.

Just nu arbetar Utbildningsförvaltningens intagningsenhet med att analysera läget, dvs identifiera vilka program de elever som nu står utan plats har sökt.

- Det kan bli svårare att hitta platser för de som har sökt vissa yrkesförberedande program som till exempel fordonsprogrammet, säger Lennart Walles. Men för de teoretiska programmen finns inga hinder för att utöka antalet platser på de kommunala gymnasieskolorna. I dagsläget står redan cirka 200 platser lediga. I början av augusti kommer eleverna att få besked om resultatet av reservintagningen.