Vingåkers kommun

Alla elever i Vingåkers kommun får kostnadsfritt IT-baserade lärverktyg till sin hemdator

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 07:50 CET

Vingåkers kommun satsar på IT-baserade lärverktyg genom att alla elever får möjlighet att kostnadsfritt ladda hem tre olika pedagogiska programvaror till sina privat datorer; talsytntes och två rättstavnings-program (på engelska och svenska).

Från och med vårterminen 2011 erbjuds samtliga elever i grundskolan möjligheten att kostnadsfritt via Internet ladda ner tre olika pedagogiska programvaror till elevernas hemdatorer (PC). Dessa tre programvaror består av en talsyntes och två rättstavningsprogram, ett i svenska och ett i engelska. Programmen har funnits tillgängliga sedan länge för eleverna på skoltid, men nu får de möjligheten att kunna använda det på fritiden.

  – Det känns fantastiskt att kunna erbjuda detta, säger Jonas Karlsson som är speciallärare och ansvarig för Vingåkers kommuns skoldatatek. Vi gjorde en viktig satsning i och med skoldatateket där elever med läs- och skrivsvårigheter får extra stöd i form av IT-baserad undervisning och egna hjälpmedel, t ex Daisy-spelare. – Nu utvecklar vi stödet ännu mer för våra elever, avslutar Jonas.

Information om programmen
Med en talsyntes är det möjligt att få all text på dataskärmen uppläst. Detta gäller alltså både egenproducerad text, i t ex Word, och text som finns på Internet samt text i programmenyer. Det är också möjligt att skapa ljudfiler från text. En talsyntes ger ett bra stöd för elever som upplever svårigheter i läsandet och skrivandet, men är också ett mycket bra verktyg för barn som är på väg att ta sina första steg mot en god läs- och skrivutveckling.

Rättstavningsprogrammen fungerar, som namnet avslöjar, som en hjälp för eleverna med att stava korrekt och programmen är speciellt utvecklade för att stödja stavningssvårigheter av dyslektisk karaktär. Det engelska stavningsprogrammet innehåller dessutom ett svensk-engelskt lexikon.

För mer information:
Jonas Karlsson, speciallärare med ansvar för skoldatateket. Tfn 070 55 60 533,  jonas.karlsson@vingaker.se