Botkyrka kommun

Alla ettor dansar med Botkyrkas kulturella allemansrätt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:14 CET

Under 2011 tar Botkyrka kommun ett nytt grepp kring kultur för elever i grundskolan och presenterar Botkyrkas kulturella allemansrätt - ett kulturutbud till samtliga elever i hela grundskolan. Aktiviteterna är särskilt utvalda för att passa varje skolår och kallas för Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Först ut nu i vår är dans för alla elever i skolår 1. Barnen provar först på skapande dans med tema ”rytmen i Botkyrka” och någon vecka senare går alla och ser en professionell dansföreställning.

- Dans som uttrycksform använder kroppens rörelseförmåga som verktyg. Känslor, tankar, rytm och livserfarenhet styr val av rörelser och hur de utformas. Genom att gestalta kunskap med kroppen förstärker vi förståelsen och minnet t.ex. genom att forma kroppen till bokstaven B, förklarar Carina Savborg, danspedagog i Botkyrka kommun.

Botkyrkas kulturella allemansrätt ger alla barn och unga i Botkyrkas grundskolor tillgång till ett varierat utbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här ryms kulturella upplevelser, eget skapande och fortbildning för lärare.

- Botkyrkas kulturella allemansrätt skapar möjligheter till att integrera kulturupplevelsen i undervisningen. Aktiviteterna är särskilt utvalda för att passa varje skolår och det ska finnas något för var och en. Att få uppleva och prova på kultur ska vara en rättighet i sig. Vi strävar efter långsiktighet och förankring i elevens och skolans vardag säger Pernilla Hellman, verksamhetschef kultur, Botkyrka kommun.

För mer information:
Susanna Freund Widman
Projektledare Botkyrkas kulturella allemansrätt, Botkyrka kommun
Telefon: 08-530 619 53
E-post: susanna.widman@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se