Pixeltokig AB

Alla företag måste ta sitt ansvar för att rädda hundratals liv om året

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 13:29 CEST

Idag växer arbetsrelaterad ohälsa i allt större utsträckning och det behövs fler aktörer som kan inspirera företag och människor till insikten att arbetsmiljöarbetet inte måste vara dyrt och tidskrävande för att vara effektivt.

Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället. Pixeltokig ställer sig kritiska till företag som inte jobbar förebyggande i sitt arbetsmiljöarbete. Siffror från Försäkringskassan visar att stress och psykisk ohälsa numera är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, där diagnosen akut stressreaktion har ökat med hela 73 % bara under de senaste två åren.

Stress är föremål för en av dagens hetaste debatter, och samtidigt den överlägset vanligaste folksjukdomen. Enligt SBU faller över 200 människor offer för stressrelaterade besvär varje år, och den totala årskostnader för sjukfrånvaro landar på svindlande 35 miljarder kronor.

– Det behöver inte vara dyrt eller tidskrävande att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Det kan enkelt integreras i annat arbete, säger Pixeltokigs grundare Patrick Thomenius

Exempel på förhållanden som kan ge upphov till stress:

  • Oklara förväntningar på arbetsinsatser
  • Stor arbetsmängd
  • Avsaknad av stöd från chefer
  • Avsaknad av stöd från kollegor

I en film som Arbetsmiljöverket publicerade i mitten av mars i år framgår det att 60 % av alla företag i Sverige inte ens arbetar med arbetsmiljöfrågor - med förklaringen att det är alldeles för kostsamt. Det är så mycket fokus på prestationen och resultatet att det som verkligen bygger upp grunden för ett effektivt arbetsklimat glöms bort.

– Förra året var det sex av tio som inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress. Därför har vi även nya branscher som vi inspekterar i år, har Britt-Marie Henriksson på Arbetsmiljöverket sagt.

Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljö­arbete och därför har Pixeltokig tagit fram en förbyggande handlingsplan. Utifrån en enkel mall som Pixeltokig tagit fram kan alla företag stora som små jobba med arbetsmiljö. Pixeltokig uppmanar nu alla småföretagare i landet att arbeta proaktivt mot stress och arbetsrelaterade sjukdomar.

- Ta en paus, höj musiken och dansa lite, säger Christoffer Landberg, webbutvecklare och projektledare på Pixeltokig.

- Vi ser helst att alla är på kontoret för att det blir ganska tråkigt att jobba själv. Men det finns inga bestämda arbetstider eller krav på att alla ska vara på plats. Vill någon ta sovmorgon så är det helt okej. Det viktiga är att leveranserna går ut, säger Patrick.

Christoffer och Patrick grundade Pixeltokig oktober 2014. Pixeltokig är en webbyrå som skapar moderna och snygga hemsidor samt appar till små och medelstora företag. Pixeltokig ska vara i framkant av ny teknik och design samt leverera en enkel produkt som alla kunder kan förstå och administrera.