Justitiedepartementet

Alla har rätt – En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:25 CET

Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se


Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se


Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se


Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se


Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se


Imorgon den 10 december 2003 anordnar Justitiedepartementet i samarbete med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, DO, HomO, HO, Göteborgs stad, samt Västra Götalandsregionen konferensen ”Alla har rätt”.

Syftet med konferensen är att stimulera till ökad kunskap och diskussion om kommunernas, landstingens och regionernas roll för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och minoritetspolitiken. Konferensen genomförs i samverkan mellan två av regeringens politikområden, demokratipolitik och minoritetspolitik.

Tid: onsdagen den 10 december kl. 9.30 – 16.00.
Plats: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, Göteborg.

- Imorgon, den 10 december, är det 55 år sedan FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna antogs. Imorgon mottar också fredspristagaren Shirin Ebadi Nobels fredspris för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna. I ett uttalande inför morgondagen har FN:s generalsekretare Kofi Annan skickat en hälsning till alla som försvarar de mänskliga rättigheterna runt om i världen. Som han påpekar i det uttalandet är det inte bara så framstående människors som nobelpristagarens ansvar att försvara de mänskliga rättigheterna. Det är allas ansvar, säger statsrådet Mona Sahlin.

För mer information om konferensen ”Alla har rätt
– En konferens om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter i kommunal verksamhet”: www.manskligarattigheter.gov.se

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69