Stiftelsen Läxhjälpen

Alla höjde betygen för femte året i rad!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 08:52 CEST

Personlig och målfokuserad hjälp två kvällar i veckan med högskolestuderande läxhjälpare. Så lyder det framgångskoncept som varje år hjälper hundratals elever i utsatta områden att höja sina betyg och komma närmare sina drömmar. 81 % av niondeklassarna, som låg långt ifrån målen när de började, kommer nu in på gymnasiets nationella program. De har höjt sina betyg med i snitt 5 ämnen/elev på ett läsår.

– Vi är väldigt tacksamma för insatsen från Läxhjälpen och de fantastiska studenter som hjälper våra elever. Gymnasiebehörigheten bland skolans avgångselever har ökat med hela 24 procentenheter. Läxhjälpen har bidragit till den ökningen, och betyder oerhört mycket för de barn som får ta del av den, säger Elisabet Söderström Jones, biträdande rektor på Gårdstensskolan i Göteborg, där Läxhjälpen finns sedan oktober 2011.

Stiftelsen Läxhjälpen bedriver läxhjälp i utanförskapsområden, där behoven av extra hjälp är som störst, och finns idag på tolv skolor i Stockholm och fem skolor i Göteborg. Just nu pågår även etablering av Läxhjälpen på skolor i Malmö och Södertälje.

Höjda betyg och ökad motivation

Läxhjälpseleverna går i åttan och nian och väljs ut av skolans lärare, som gjort bedömningen att de inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd. Eleverna som deltar på läxhjälpen har höjt sina betyg varje år sedan starten 2008. Även i år har eleverna gjort fantastiska resor med stöd från sina läxhjälpare:

  • Alla eleverna höjde sina betyg under läsåret 2011/2012.
  • Betygen höjdes i snitt med 5 ämnen/elev.  Ett par elever har höjt sina betyg i så mycket som 14 ämnen. Flest höjningar gjordes i matematik, svenska och engelska.
  • Bland våra avgångselever nådde 81 % behörighet till gymnasieskolans nationella program.
  • Från skolorna har rapporter kommit om att de ser en ökad självständighet, ökat självförtroende och större målmedvetenhet hos läxhjälpseleverna

Hur jobbar vi?

Konceptet är enkelt: unga högskolestudenter hjälper högstadieelever i utsatta områden med läxorna, och fungerar samtidigt som en positiv förebild och mentor. Studenterna, som får lön för sitt arbete, träffar samma grupp elever två kvällar i veckan. Läxhjälpen har en tydlig struktur och eleverna skriver kontrakt och studieplan. Fokus ligger på höjda betyg och ökad studiemotivation.

”Det bästa är att man känner sig trygg och kan jobba utan att stressa sig och man lär sig skit mycket, iallafall jag. Jag hade 70 poäng innan jag började på läxhjälpen, nu har jag cirka 220 poäng Jag har ökat med 150 poäng, det är mycket bra. Jag skulle inte ha lyckats om jag inte fick hjälp av mina läxhjälpare och nu är jag tacksam för deras hjälp! Hoppas det gick lika bra för dem andra också!"

- Elev åk 9

Näringslivet finansierar

Idag får nära 500 elever i Stockholm och Göteborg regelbunden, resultatfokuserad läxhjälp från Stiftelsen Läxhjälpen. Under hösten 2012 startas även verksamhet på skolor i Malmö och Södertälje. Verksamheten finansieras av stiftelsens partners, bland andra Familjebostäder, Sven Hagströmer, Stockholmshem, BDO och Elite Hotels.

Magnus Ersman är näringspolitisk chef för Fastighetsägarna GFR, partner sedan 2011.

– Vi har valt att bli partner och satsa på Läxhjälpen för att stiftelsens arbete är strukturerat, långsiktigt och konkret. Därför är det självklart extra kul att se konkreta och positiva resultat redan efter ett läsår. Detta stärker vår tro om att detta är ett mycket bra sätt för oss i näringslivet att bidra till en bättre skola och bättre skolresultat.

För mer information, välkommen att kontakta oss:

Maria Arneng, verksamhetsledare 076-00 69 413, maria@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd av näringslivet bedriver läxhjälp i skolor där upp till 60 % av eleverna inte klarar sig vidare till gymnasiets nationella program. Läxhjälparna är betalda högskolestudenter som fungerar som både studiehjälp och förebilder, och skriver kontrakt och studieplan med sina elever. Återrapportering sker till varje finansiär om de konkreta resultaten, hur det går för just ”deras” elever. Resultaten visar att vi behövs, och att vi gör skillnad. Läsåret 2011/2012 höjde sig våra elever i snitt i 5 ämnen/elev! För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjälpen.se